Gå til indhold

Tilskud til uddannelse på maritime institutioner

Her kan du finde vejledning til uddannelsesinstitutionernes faste indberetninger til styrelsen, indberetningsskema til opgørelse og prognose over studieaktivitet, takstkatalog for uddannelserne samt information om betalingsloven og de maritime uddannelsesstøtteordninger.

Finansloven for det maritime område

De økonomiske rammer for det maritime område fastlægges med de årlige finanslove. Ved offentliggørelse af finanslovsforslaget og den endelige finanslov udsendes et informationsbrev til institutionerne. Herudover fastsættes taxametersatserne på finansloven, og kan findes i det aktuelle takstkatalog.

Information om øvrige forhold, der gør sig gældende for maritime uddannelsesinstitutioners økonomi, f.eks. indberetninger og maritim uddannelsesstøtte, kan findes her: 

Takstkatalog for 2024

Takstkatalog for 2023 

De aktuelle takster for 2023 kan findes i kataloget over uddannelsestakster

  Tidligere takstkataloger 

  Taksterne for foregående år kan ligeledes findes i nedenstående takstkataloger.

  Faste tilskud

  Oversigt over faste tilskud for de maritime uddannelsesinstitutioner i 2023 kan findes her.

   Betalingsloven

   Læs mere om betalingsloven her.

    

     Handlinger tilknyttet webside

     Senest opdateret 31. august 2023