Gå til indhold

Tilskud til uddannelse

Tilskud til uddannelse på universiteterne udgøres hovedsageligt af uddannelsestaxameteret. Dertil kommer færdiggørelsesbonus samt et tilskud per udvekslingsstuderende.

Universiteterne modtager flere forskellige typer tilskud til uddannelse. Langt den største del tildeles dog som uddannelsestaxameter på baggrund af antal beståede eksamener.

Aktivitetstilskud

Med uddannelsestaxameteret baseres universiteternes tilskud til uddannelse på den gennemførte studieaktivitet. Hvert år tælles alle beståede eksamener sammen og omregnes til studenterårsværk (STÅ). Et studenterårsværk er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid. Hver STÅ udløser et bestemt beløb afhængig af, hvilken takst den pågældende uddannelse modtager.

Der findes tre takstniveauer. Fag indenfor naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab modtager typisk den høje takst mens samfundsvidenskab og humaniora typisk modtager den laveste takst.

Taxametersatserne fastsættes på finansloven og afspejler således en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering.

Takstkatalog for 2024

Takstkatalog for 2023 

De aktuelle takster for 2023 kan findes i kataloget over uddannelsestakster

Tidligere takstkataloger 

Taksterne for foregående år kan ligeledes findes i nedenstående takstkatalog.

Taxametertilskud vedr. udvekslingsstuderende

Udover det almindelige uddannelsestaxameter ydes der taxametertilskud til universiteterne for antallet af udvekslingsstuderende. Der gives en fast sats for danske og udenlandske udvekslingsstuderende og taksten ydes pr. studerende. Taksten fremgår af de årlige finanslove.

Faste tilskud

Betalingsloven

Myndighedskrav til indberetning af studieaktivitet

Myndighedskravene fastsætter, hvordan universiteterne skal indberette studieaktivitet med henblik på at sikre en ensartet tildeling af tilskud til uddannelse.

Kontakt

Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk
Caroline Thoby
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 49
Email: ctho@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. december 2023