Gå til indhold

Basismidler efter resultat

En del af basismidlerne til universiteterne fordeles efter en beregningsmodel (resultatmodellen - 45-20-25-10).

Universiteterne modtager et fast basistilskud samt et basistilskud fordelt efter resultatmodellen (I 2020 udgør de faste tilskud i alt ca. 7,8 mia. kr., mens de modelfordelte udgør 1,4 mia. kr. - der overføres årligt ca. 150 mio. kr. fra den faste del til den modelfordelte del). 

Resultatmodellen er et resultat af en politisk aftale af 30. juni 2009 , hvor den bibliometriske forskningsindikator bliver inddraget som en ekstra indikator i den daværende resultatmodel (50-40-10).

Den nye model indeholder følgende vægte:  

  • 45 % fordeles efter uddannelsestilskud
  • 20 % fordeles efter forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler
  • 25 % fordeles efter forskningsbibliometri
  • 10 % fordeles efter antallet af færdiguddannede ph.d'ere

Den nye model blev indfaset fra 2010 :

  • I 2010: 45-35-10-10
  • I 2011: 45-30-15-10
  • I 2012: 45-20-25-10

Forligspartierne var enige om, at modellen skulle evalueres efter 3 fulde år med henblik på en politisk drøftelse af behovet for revision af modellen i 2013. Endvidere blev det aftalt, at erfaringerne med modellen drøftes årligt forligspartierne imellem i forbindelse med, at de årlige opgørelser over publikationspoint foreligger.

I efteråret 2012 blev det besluttet at videreføre modellen i 5 år i samme udformning som i 2012.

Vil du vide mere om den bibliometriske forskningsindikator?

Senest opdateret 04. juli 2022