Gå til indhold

Forskningsmidler

Basistilskud til universiteternes forskningsvirksomhed gives med henblik på at opnå grundforskning af højeste kvalitet.

Basismidler til forskning

Basismidlerne går til løbende gennemførelse af institutionernes grundlæggende forskningsaktiviteter. Basismidlerne udgør grundstammen i de ressourcer, som universiteterne har til rådighed til forskningsaktivitet.

  • Basismidlerne giver universiteterne mulighed for at planlægge for fremtiden og at kapacitetsopbygge. 
  • Basismidlerne understøtter desuden den forskningsbaserede undervisning.
  • Basismidlerne skal også dække universiteternes uddannelse af ph.d. studerende.
  • Basismidlerne består dels af et fast grundbeløb, der videreføres fra år til år, og dels af et pulje, der fordeles på baggrund af en resultatmodel. Der overføres 2 pct. fra det faste beløb til puljen til fordeling hvert år.

Basismidler efter resultat
I globaliseringsstrategien Fremgang, Fornyelse og Tryghed fra 2006 lagde den daværende regering op til, at nytildelte basismidler i fremtiden skal fordeles efter resultater inden for udvalgte parametre. Den daværende Universitets- og Bygningsstyrelse udarbejdede, i samarbejde med Danske Universiteter en ny model til fordeling af basismidler til forskning.

Vil du vide mere om de konkurrenceudsatte forskningsmidler, modellen til fordeling af basismidler efter kvalitet eller forskningsbaseret myndighedsbetjening?

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024