Gå til indhold

Godkendelse til praktikpladstilskud i skibe

Praktisk information til rederier, der søger om godkendelse til udbetaling af praktikpladstilskud. Ansøgningsfristen for udbetaling af praktikpladstilskud er 1. tirsdag i marts kl. 12:00 (middag) og 1. tirsdag i oktober kl. 12:00 (middag).

Godkendelse af rederier til at opnå praktikpladstilskud

Rederier, der søger om godkendelse til praktiktilskud, skal henvende sig til en uddannelsesinstitution.

Godkendte rederier kan opnå tilskud til praktik i danske skibe jf. Bekendtgørelse om tilskud til praktikplads i skibe.

Ansøgning om praktikpladstilskud

Ansøgning om tilskud indsendes elektronisk til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via tilskudsportalen e-grant.

Ansøgningsfristerne er 1. tirsdag i marts kl. 12:00 (middag) og 1. tirsdag i oktober kl. 12:00 (middag). Perioden tilskuddet dækker er hhv. 1. januar - 30. juni (oktoberansøgning) og 1. juli - 31. december (martsansøgning). Det er muligt at ansøge fra ca. 2 måneder før fristen. Ansøgningen er først gennemført, når ansøgningsskemaet (Excel) er uploadet via e-grant. Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke komme i betragtning.

Udbetaling af tilskud vil typisk ske ca. 2-3 uger efter ansøgningsfristen.

Ansøg om tilskud i e-grant via dette link:

  • Når du er logget ind i e-grant vælges "Søgemuligheder"
  • I venstre kolonne kan du se "Filtre". Under punktet "Hvad søger du som?" sættes flueben ved "Maritime uddannelsesinstitutioner"
  • Her fremkommer så den aktuelle ansøgningsrunde. Du kan søge via linket "Ansøg nu" i højre side.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores e-grant teknisk support

For faglige spørgsmål i forbindelse med ansøgningen henvises til kontaktpersoner angivet på siden her. For teknisk support til e-grant kontakt venligst support helpdesk: tlf.: +45 3392 9190 (hverdage fra 9:00-12:00), e-mail: support.e-grant@ufm.dk. Du kan også finde svar på FAQ-siden:

Det skal bemærkes, at der skal tilføjes et oplysningsark til skriftlige praktikaftaler mellem rederi og den studerende i tilfældet at den studerendes praktik foregår på et skib, og at Rederiet ønsker at søge tilskud om udbetaling af praktikpladstilskud hos UFS.

Behandling af personoplysninger til behandling af ansøgninger om praktikpladstilskud

I forbindelse med ansøgning og udbetaling af praktikpladstilskud behandler rederiet og UFS studerendes personoplysninger. For at sikre, at studerende er oplyst om det, skal der i rederi-/uddannelsesaftalerne mellem rederiet og den studerende enten tilføjes:

  1. Afsnit, der beskriver formålet med videregivelse af oplysninger og retsgrundlaget herfor (se konkret eksempel i rederi/-uddannelsesaftale neden for, hvor afsnittet er markeret med gult).
  2. Bilag til den skriftlige uddannelsesaftale om behandlingen af den studerendes personoplysninger hos rederiet og UFS (se neden for).

Kontakt

John Asmussen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 82 24
Email: jas@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. februar 2024