Gå til indhold

Universiteter

Universiteterne udbyder forskningsbaserede, længere videregående uddannelser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau indtil højeste internationale niveau. Samtidig står universiteterne for størstedelen af den offentligt finansierede forskning.

Danmark har otte universiteter:

Universiteterne er statsfinansierede selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

Det er universiteternes opgave at drive forskning og give forskningsbaserede uddannelser indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Som centrale institutioner i samfundet har universiteterne desuden til opgave at deltage aktivt i udveksling af viden og kompetencer med det omgivende samfund.

Uddannelser ved universiteterne

Universiteterne udbyder forskningsbaserede, længere videregående uddannelser, hvilket vil sige på bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser. Der udbydes desuden videregående efter- og videreuddannelser på masterniveau på universiteterne. I et vist omfang udbyder universiteterne andre videregående uddannelser, bl.a. diplomingeniøruddannelser.

Læs mere om bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser:

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024