Gå til indhold

Særligt for erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner

Som led i overenskomstforhandlingerne i 2018 indgik Finansministeriet og Akademikerne, Lærernes Centralorganisation og Centralorganisation af 2012 en aftale om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Aftalen omfatter chefer med personaleledelse, som er ansat ved institutioner oprettet efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om maritime uddannelser, i stillinger som aktuelt er klassificeret i lønramme 35-40 eller med et lønniveau svarende dertil.

I forbindelse med implementeringen af den nye chefaftale har den daværende Styrelse for Institutioner og Uddannelsesstøtte (nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) udarbejdet et notat om forvaltning af den nye chefaftale:

Oplysninger om statens median i forbindelse med lønfastsættelsen kan findes her:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtager løbende spørgsmål til den nye chefaftale. Styrelsen har samlet disse spørgsmål og svar i et dokument, som løbende vil blive opdateret.

Spørgsmål til den nye chefaftale kan sendes til: ufs-jur@ufm.dk

 

Kontakt

Sara Thomsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 79
Email: sat@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. januar 2023