Gå til indhold

Arbejdsskadesikring af ansatte

Ansattes arbejdsskader er omfattet af statens selvforsikringsordning.

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til Arbejdsskadeteamet: arbejdsskader@ufm.dk

Personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver, er berettigede efter lov om arbejdsskadesikring. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående.

Det er arbejdsgiveren, som har taget den ansatte i sin tjeneste, som har sikringspligten efter loven.

Ovenstående lov er ændret den 29. december 2020.

Statens selvforsikring er en obligatorisk forsikringsordning, der dækker de ansattes arbejdsskader ved de videregående uddannelsesinstitutioner, og det er uden betydning, om ulykken skyldes fejl hos arbejdsgiveren eller ej.

Det er dog ikke ethvert uheld under arbejdet, der kan anerkendes som en arbejdsskade. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelsen om, hvorvidt uheldet er omfattet af loven eller ej.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fungerer som forsikringsselskab for de videregående uddannelsesinstitutioner, hvis ansatte ved disse uddannelsesinstitutioner kommer ud for en arbejdsulykke i forbindelse med arbejdet.

Personskade

Personskade skal anmeldes via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets Det Elektroniske AnmeldeSystem (EASY).

Anmeldelse af en arbejdsskade kan som udgangspunkt kun ske rettidigt, hvis den sendes inden for en frist af et år fra arbejdsskadens indtræden.

Se også

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. januar 2024