Gå til indhold

Arbejdsskadesikring af studerende

For uddannelsessøgende (studerende) ved de videregående uddannelser er der som udgangspunkt ingen samlet offentlig erstatningsordning, som sikrer, at studerende kan få erstatning for følger af en personskade opstået i forbindelse med et uddannelsesforløb.

Studerende kan ikke sidestilles med arbejdstagere (lønmodtagere).

I særlige tilfælde vil studerende dog kunne være direkte omfattet af lov om arbejdsskadesikring efter det såkaldte nyttekriterium. Det er tilfældet, hvis den studerendes aktivitet medfører en økonomisk fordel for skolen.

Studerende– hvis uddannelse er godkendt som støtteberettiget efter lov om statens uddannelsesstøtte – der deltager i praktik på en offentlig eller privat arbejdsplads, som uddannelsesinstitutionen formidler eller godkender inden for rammerne af uddannelsen, er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring under praktikopholdet.

Det er praktikværten/arbejdsgiveren, der er sikringspligtig arbejdsgiver under praktikopholdet.

Se også

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. juli 2020