Gå til indhold

Behandlingsudgifter

Ved arbejdsskader kan tilskadekomne efter arbejdsskadesikringsloven have ret til at få betalt nødvendige udgifter i forbindelse med arbejdsskaden

Ved arbejdsskader kan tilskadekomne efter arbejdsskadesikringsloven have ret til at få betalt nødvendige udgifter til:

  • Behandling
  • Medicin
  • Udgifter ved tandskader
  • Udgifter til hjælpemidler – for eksempel proteser, briller eller lignende hjælpemidler
  • Erstatning for fremtidige udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler med videre
  • Udgifter i forbindelse med sagens behandling - for eksempel transport og måltider i forbindelse med lægeundersøgelser

Kvitteringer for behandlinger, medicin med videre i forbindelse med en ansats arbejdsskade sendes med sikker mail til , hvorefter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen videresender kvitteringerne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering heraf.

Se også

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. december 2020