Gå til indhold

Brilleskader og skader på kontaktlinser

Brilleskader og skader på kontaktlinser vurderes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Ved brilleskade og skade på kontaktlinser bruges følgende blanket:

Blanketten sendes med sikker mail til .

Alternativt sendes blanketten til:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 
Jura og Institutionspersonale
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Hvis der er tale om en arbejdsskade med personskade, videresender styrelsen blanketten til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvorefter brilleskaden eller kontaktlinseskaden behandles sammen med den arbejdsskadesag, som behandles hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Er der tale om en arbejdsskade uden personskade, er det Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som behandler sagen og træffer afgørelse uden Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings indblanding.

Regler om udbetaling af erstatning i forbindelse med brilleskader og skader på kontaktlinser findes i lov om arbejdsskadesikring § 15.

Se også

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024