Gå til indhold

Statens selvforsikring

De fleste af institutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet er omfattet af reglerne om statens selvforsikring.

Statens selvforsikringsordning indebærer, at institutionerne selv skal afholde de samlede udgifter til forsikringsbegivenheder.

Statens selvforsikringsordning medfører, at institutionerne ikke må tegne andre forsikringer, medmindre der er særskilt hjemmel herfor.

Statens selvforsikringsordning omfatter alle risici, der normalt dækkes ved forsikringstegning for institutioner eller virksomheder af samme karakter som uddannelsesinstitutionen. De forhold, der kan være omfattet af statens selvforsikring, er forhold, som normalt ville være dækket ved forsikringstegning.

Vejledning

Retningslinjer for administration af statens selvforsikringsordning findes i en vejledning fra 2013 udarbejdet af den daværende Styrelse for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes (nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen). Vejledningen er som udgangspunkt kun gældende for professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime- og kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Vejledningen om statens selvforsikring beskriver, hvornår en begivenhed er omfattet af statens selvforsikring, og hvordan institutionerne skal forholde sig, når der indtræder en forsikringsbegivenhed.

Institutioner omfattet af statens selvforsikring

Statens selvforsikringsordning omfatter følgende institutioner på styrelsens område:

  • Institutioner, der er oprettet og godkendt efter lov om universiteter
  • Institutioner, der er oprettet og godkendt efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
  • Institutioner, der er oprettet og godkendt efter lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser
  • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
  • Institutioner, der er oprettet og godkendt efter lov om maritime uddannelser, dog ikke Skoleskibet Georg Stage, som er privatejede.
  • Det Kongelige Danske Akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  • Designskolen i Kolding
  • Arkitektskolen i Aarhus

Forsikringsområder

Statens selvforsikringsordning omfatter forskellige forsikringsområder, hvortil der gælder særskilte regler, og hvor institutionerne kan have forpligtelser og procedurer, som de skal følge:  

Bygninger og løsøre

Statens selvforsikringsordning omfatter den sikrede institutions bygninger og løsøre. Det er en forudsætning for dækningen, at der er tale om risici, som normalt dækkes ved forsikringstegning. Ydelse af erstatning og skadeopgørelse sker efter dansk rets almindelige regler.

For ydereligere information om forsikring af bygninger og løsøre henvises der til styrelsens vejledning, afsnit B.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. august 2021