Gå til indhold

Prækvalifikation

Prækvalifikation er en godkendelsesproces forud for oprettelse af nye uddannelsesudbud. Prækvalifikation skal sikre, at det nye uddannelsesudbud er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud.

Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal med akkrediteringsloven prækvalificeres. Der kan søges om prækvalifikation to gange årligt.

Ansøgning om prækvalifikation

Institutionerne skal ansøge om prækvalifikation digitalt på ministeriets hjemmeside. Der er to frister årligt, der normalt er 1. februar og 15. september:

Godkendelsesproces

Ministeren skal træffe afgørelser senest 10 uger efter ansøgningsfristens udløb. Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) er nedsat til at rådgive ministeren på området. Medlemmerne af RUVU er udpeget af ministeren baggrund af kompetencer, så de har en bred indsigt i det videregående uddannelsesområde og samfundsøkonomiske forhold. RUVU’s årsrapporter offentliggøres på ministeriets hjemmeside.

Adgang til ansøgninger og afgørelser

Alle ansøgninger, RUVU’s vurderinger og ministerens afgørelser er offentligt tilgængelige.

Kontakt

Camilla Badse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 16
Email: cba@ufm.dk
Kevin Gønge
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 51
Email: kevg@ufm.dk
Jesper Howaldt Lillelund
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 91 03
Email: jhli@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. marts 2024