Gå til indhold

Publikationer

Oversigt over publikationer fra ministeriet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Viser 1-30 af 1000 resultater
Praksis ind i forskning – forskning ud i praksis: Ti år med forskning og udvikling ved professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 06. juni 2023 I 2023 er det ti år siden, at professionshøjskoler og erhvervsakademier fik til opgave at bedrive praksisnær og anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd undersøger, hvordan rammebetingelserne for denne opgave bedst muligt indrettes
Bedre fremmedsprogstolkning i den offentlige sektor
Publiceringsdato 02. juni 2023 Det tværministerielle tolkeudvalg har udarbejdet en rapport med forslag til, hvordan man kan sikre bedre fremmedsprogstolkning i den offentlige sektor.
Universiteter for fremtiden
Publiceringsdato 22. maj 2023 DFiR undersøger i anledning af 20-året for universitetsloven fra 2003, om sektorens styrings- og finansieringsstruktur er fremtidssikret.
Evaluering af Videnskab.dk
Publiceringsdato 03. maj 2023 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har bedt Center for Kulturevaluering ved Aarhus Universitet evaluere Videnskab.dk.
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2022
Publiceringsdato 28. april 2023 DFiR's årsrapport 2022 rummer bl.a. fem pejlemærker for dansk forsknings- og innovationspolitik, refleksioner over arbejdet i DFiR fra de netop fratrådte rådsmedlemmer og en gennemgang af rådets projekter og aktiviteter i 2022.
Kortlægning af udbud af og efterspørgsel efter STEM/IT-uddannede i Trekantsområdet
Publiceringsdato 27. april 2023 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har med afsæt den politiske aftale om ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ udarbejdet en kortlægning om udbud af og efterspørgsel efter STEM/IT-uddannede i Trekantområdet.
Nationalt Partnerskab for Rumrelaterede Uddannelser 2023 - 2025
Publiceringsdato 20. april 2023 Fem danske universiteter har besluttet at fortsætte samarbejdet om rumrelaterede uddannelser i perioden 2023-2025. Der skal fremover bl.a. fokuseres på Machine Learning og på samarbejde med gymnasier og erhvervsskoler
RUVU's årsrapport 2022
Publiceringsdato 17. april 2023 Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?
Afrapportering af modeller for en psykologfaglig overbygningsuddannelse målrettet lærere og pædagoger
Publiceringsdato 13. april 2023 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har på baggrund af en beretning fra Folketinget udarbejdet en kortlægning af mulige modeller for en psykologfaglig overbygningsuddannelse inden for det nuværende videregående uddannelsessystem.
GRØN - Ti fortællinger om virksomheder i international forskning og innovation
Publiceringsdato 12. april 2023 Chr. Hansen, Siemens Gamesa og Svaneke Bryghus er blandt de ti danske virksomheder, der i publikationen GRØN fortæller om at gøre en grøn forskel i internationale forsknings- og innovationsprojekter finansieret af Horizon-programmet.
Kortlægning af aktuel dansk forskning i antisemitisme
Publiceringsdato 31. marts 2023 Kortlægningen af aktuel dansk forskning i antisemitisme er led i den fhv. regerings handlingsplan mod antisemitisme fra januar 2022. Kortlægningen giver et overblik over temaer i dansk forskning i antisemitisme, publikationsvolumen samt fremfører en række perspektiver fra forskerne selv.
Årsrapport 2022: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Publiceringsdato 31. marts 2023 Årsrapport med de samlede resultater i 2022 for de opgaver, der hører under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Finansielt regnskab departementet 2022
Publiceringsdato 31. marts 2023 Finansielt regnskab med de samlede resultater i 2022 for de opgaver, der hører under departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks Talentbarometer 2022
Publiceringsdato 24. marts 2023 Dansk forskning har brug for alle talenter – uanset køn. Talentbarometeret for 2022 viser, at andelen af kvinder blandt danske forskere fortsat er stigende, men det er alligevel kun godt hver tredje forsker på de danske universiteter, der er kvinde.
Partnerskab for Space Exploration Danmark 2023 - 2025
Publiceringsdato 24. marts 2023 30 danske universiteter, virksomheder, teknologiske institutter, medier, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og andre rumaktører er blevet enige om at arbejde sammen om at skabe de bedste rammer for udviklingen af et styrket Space Exploration miljø i Danmark i perioden 2023-2025.
Kortlægning af forskning i udsathed blandt børn og unge
Publiceringsdato 24. marts 2023 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en kortlægning, som giver et overblik over omfanget og karakteren af forskning i udsathed blandt børn og unge. Samtidig belyser kortlægningen perspektiver på behovet for yderligere forskning på området, og hvordan forskningsområdet kan styrkes.
Kortlægning om forskning i erhvervsuddannelser
Publiceringsdato 24. marts 2023 Kortlægningen giver et overblik over omfanget og karakteren af forskning i erhvervsuddannelser. Desuden belyser kortlægningen, hvordan forskningen i dag understøtter praksisudvikling, og hvordan danske institutioner bedriver forskning inden for erhvervsuddannelsesområdet.
Forskning i trygge rammer - Delstrategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024
Publiceringsdato 02. marts 2023 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet delstrategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 som er målrettet forskningsområdet.
Forberedt på fremtiden I
Publiceringsdato 02. marts 2023 Forberedt på fremtiden I er regeringens første udspil i en ny sammenhængende reformkurs på uddannelsesområdet.
Evaluering af tilskudsordningen EUopSTART
Publiceringsdato 16. februar 2023 Ny evaluering af tilskudsordningen EUopSTART viser en positiv effekt både i forhold til antallet af danske ansøgninger til Horizon 2020 og kvaliteten af de indsendte ansøgninger. Evalueringen er lavet af Dansk Center for Forskningsanalyse på vegne af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
En ny virkelighed
Publiceringsdato 31. januar 2023 En årsrapport af Det Tværministerielle Rumudvalg. Rapporten minder os om, hvor afhængige vores samfund er af satellitdata til både civilt og militært brug. Vi må forvente, at forsvars- og sikkerhedspolitik fortsat vil fylde på rumområdet i de kommende år.
Magasinet EUindblik, 1:2023
Publiceringsdato 25. januar 2023 I magasinet deler forskere, virksomhedsejere og embedsmænd m/k deres viden, erfaringer og perspektiver på Horizon Europe to år inde i programmet. Læs eller hør podcast om hvordan de skaber ny viden, nye løsninger og nye opdagelser i tæt samspil med aktører fra udlandet og udvider vores horisonter.
Håndbog om Horizon Europe. Introduktion til regler om økonomi - budgetlægning og afrapportering
Publiceringsdato 04. november 2022 Håndbogen giver en introduktion til regler om økonomi i Horizon Europe. Håndbogen er for dig, der er involveret i at udarbejde budgetter i Horizon Europe-ansøgninger og afregne omkostninger i Horizon Europe-projekter.
Kortlægning af bevillinger til grøn forskning og innovation i 2021
Publiceringsdato 03. oktober 2022 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en kortlægning af bevillinger til grønne forsknings- og innovationsprojekter i 2021.
Casesamling over det videnbaserede innovationssystems bidrag til grøn omstilling
Publiceringsdato 03. oktober 2022 Uddannelses- og Forskningsministeriet har samlet en række cases, som illustrerer, hvordan det videnbaserede innovationssystem understøtter den grønne omstilling.
Rumbaseret grøn forskning - Bibliometrisk analyse af Danmarks rumbaserede grønne forskning
Publiceringsdato 29. september 2022 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en bibliometrisk analyse af Danmarks rumbaserede grønne forskning. Analysen belyser forskningens størrelse, fordeling på fagområder, specialisering, gennemslagskraft og samarbejdsmønstre i såvel en national som international kontekst.
Faktablad: Sådan får du styr på impact i Horizon Europe
Publiceringsdato 19. september 2022 Faktabladet forklarer, hvad impact i EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe er, og hvorfor det er centralt for EU. Få tips til, hvordan du bedst muligt indarbejder impact i en ansøgning til Horizon Europe.
Klimamål og midler
Publiceringsdato 31. august 2022 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd sammenfatter sin undersøgelse af paradigmeskiftet i finansieringen af grøn forskning og innovation, indvarslet med klimaloven i 2020. Rapporten indeholder ni konkrete anbefalinger fra rådet til den fortsatte grønne forsknings- og Innovationsindsats.
Årsberetning 2021 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Publiceringsdato 23. august 2022 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Årsberetning 2021 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 23. august 2022 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU) afgiver hermed beretning for perioden 1. januar til 31. december 2021