Gå til indhold

Uddannelsesfilialer

Uddannelsesfilialer er lokale uddannelsesudbud af eksisterende uddannelser, inden for områder, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft. Tiltaget skal give flere studerende mulighed for at gennemføre en del af deres uddannelse i en anden by, end der hvor uddannelsen udbydes.
Kontakt
Kevin Gønge
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 51
Email: kevg@ufm.dk

Uddannelsesfilialerne skal som udgangspunkt placeres i byer, hvor adgangen til videregående uddannelser er begrænset, eller fordi der er et smalt udvalg af videregående uddannelse, og hvor disse uddannelser ikke dækker den lokale efterspørgsel efter arbejdskraft.

Uddannelser, som har stærk lokal forankring og etableres i samarbejde med kommuner, regioner og virksomheder, er mere levedygtige. De senere års udvikling af regionale og lokale uddannelser har samtidig vist, at der er behov for større fleksibilitet, hvis der skal skabes flere lokale og regionale uddannelsespladser.

Med aftalen lægges der op til en ny og mere fleksibel udbudsform, hvor de videregående uddannelsesinstitutioner hurtigt og enkelt kan etablere en eksisterende uddannelse i en ny by.

Senest opdateret 13. januar 2023