Du er her: Forside Uddannelse Internationalisering Internationalt samarbejde om uddannelse Kvalitetssikring af tværnationale uddannelser

Kvalitetssikring af tværnationale uddannelser

Alle, der arbejder med videregående uddannelser på tværs af grænser, bør sætte sig ind i OECD og UNESCO’s retningslinjer for kvalitetssikring af tværnational uddannelse.

Uddannelser, studerende og lærere krydser nationale grænser, og landene eksporterer og importerer uddannelse på lige fod med andre handelsvarer.

For at beskytte de studerende og andre parter mod tvivlsomme udbydere og underlødige uddannelser på et globalt marked for uddannelse har UNESCO og OECD udarbejdet retningslinjer for, hvordan regeringer, organisationer og uddannelsessteder sikrer kvalitet i tværnational videregående uddannelse. Disse retningslinjer - "Guidelines for Quality Provision in Cross-Border Higher Education" - skal også fremme, at tværnational uddannelse imødekommer såvel den enkeltes behov som sociale, økonomiske og kulturelle behov i de enkelte lande.

Hvilke uddannelser er omfattet?

OECD og UNESCO’s retningslinjer dækker al videregående uddannelse på tværs af grænser, uanset om det er den studerende eller uddannelsen, der krydser de nationale grænser. Uddannelse på tværs af grænser - "tværnational uddannelse" - er altså et videre begreb end "transnational uddannelse".

Retningslinjerne omfatter uddannelse udbudt af såvel offentlige som private uddannelsessteder, enten som fjernundervisning eller som konfrontations-
undervisning på et udenlandsk uddannelsessted i udlandet eller et udenlandsk uddannelsessted i den studerendes eget land.

Anbefalinger til alle aktører om at sikre kvalitet

Retningslinjerne henvender sig til seks aktører - regeringer, de videregående uddannelsessteder, studenterorganisationer, kvalitetssikrings- og akkrediteringsorganer, anerkendelsesorganer og faglige organisationer. OECD og UNESCO anbefaler bl.a., at aktørerne i de enkelte lande: 

  • kvalitetssikrer og akkrediterer egne uddannelser udbudt i udlandet og udenlandsk udbudt uddannelse i eget land
  • anerkender udenlandsk uddannelse efter transparente kriterier og internationale konventioner
  • samarbejder nationalt og tværnationalt med alle relevante aktører, herunder kvalitetssikrings-, akkrediterings- og anerkendelsesorganer
  • sikrer klar, entydig og troværdig information om tværnational uddannelse til studerende og andre aktører.

Retningslinjerne opfordrer både uddannelsesstederne og de studerendes organisationer til at være aktive medspillere: Uddannelsesstederne skal sørge for, at deres tværnationale uddannelser har samme kvalitet som deres nationalt udbudte uddannelser, og de studerendes organisationer skal presse på for at få tværnational uddannelse kvalitetssikret.


Rettesnor for danske uddannelsessteder

Danske uddannelsessteder er på mange punkter godt med, når det gælder at kvalitetssikre uddannelse, ikke mindst i kraft af arbejdet med Bologna-processen. Retningslinjerne fra OECD og UNESCO understøtter dette arbejde.

I 2007 har Danmark fået en ny lov om akkreditering, der betyder, at uddannelse udbudt af danske uddannelsessteder i udlandet skal akkrediteres enten her i landet eller i modtagerlandet. Uddannelsesstederne kan bruge OECD og UNESCO’s retningslinjer som rettesnor for kvalitetskrav til dansk transnational uddannelse. Men også når uddannelsesstederne modtager udenlandske studerende på danske betalingsuddannelser i Danmark, kan retningslinjerne være vejledende med hensyn til at sikre de studerendes rettigheder. Det samme gælder for anerkendelse af udenlandske uddannelser, hvor OECD og UNESCO’s retningslinjer ligger i forlængelse af Lissabon-konventionen.


Få mere at vide

Se, hvordan de forskellige aktører kan bidrage til kvalitet i tværnational uddannelse, i UNESCO og OECD's retningslinjer for kvalitet i tværnational videregående uddannelse:

Læs om transnationale uddannelser og fællesgrader, og hvordan de vurderes i Styrelsen for Videregående Uddannelser:

Senest opdateret 03. december 2013