Seminar om vejledning med globalt udsyn i København og Aarhus

Den 24. og 26. maj 2016 holdt Styrelsen for Videregående Uddannelser to vejlederseminarer i henholdsvis København og Aarhus under overskriften 'Vejledning med globalt udsyn: Udlandsophold for unge i EUD eller i frivilligt arbejde.'
Kontakt
Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: BT@ufm.dk
Senest opdateret 15. august 2019