Gå til indhold

Danmark - et attraktivt uddannelsesland

Danmark skal være kendt som et attraktivt uddannelsesland for de dygtigste unge fra hele verden. For netop dygtige studerende fra udlandet er en gevinst for både danske virksomheder og samfundsøkonomien.

Handlingsplanen ”Danmark – et attraktivt uddannelsesland - Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet” er anden og sidste del af en handlingsplan for øget internationalisering af de videregående uddannelser.

Handlingsplanen indeholder 24 konkrete initiativer og fem målepunkter:

  • Alle dele af uddannelserne og studiemiljøet på de videregående uddannelser skal have en   betydelig international dimension.
  • Danmark skal tiltrække flere talentfulde betalingsstuderende
  • Frafaldet blandt de internationale studerende skal på niveau med de danske studerende
  • Flere internationale studerende skal blive i Danmark efter endt uddannelse
  •  De internationale dimittender, der bliver i Danmark, skal have samme beskæftigelsesfrekvens som danske dimittender

Initiativerne i handlingsplanen skal bidrage til at tiltrække og fastholde dygtige internationale studerende og skabe vækst og beskæftigelse i de danske virksomheder.

Regeringen går målrettet efter at rekruttere de allerdygtigste internationale studerende både fra Europa og resten af verden. Men det handler ikke kun om at få dem til Danmark. De danske uddannelsesinstitutioner skal også være bedre til at modtage og integrere de internationale studerende i studiemiljøerne og sørge for, at de har tilknytning til det danske arbejdsmarked under og efter studierne.

Som en del af handlingsplanen lancerer regeringen et stipendieprogram, der skal tiltrække internationale talenter fra lande uden for EU/EØS til udvalgte danske kandidatuddannelser.

Første del af regeringens internationaliseringshandlingsplan ”Øget indsigt gennem globalt udsyn” har fokus på at styrke de danske studerendes internationale udsyn og blev lanceret i juni 2013.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019