Gå til indhold

Plan for Kandidatudvalgets arbejde

Planen for Kandidatudvalgets arbejde er lavet på baggrund af de seks opgavespor, der er fremlagt i kommissoriet for Kandidatudvalget.

1. Nyt kandidatlandskab

En af Kandidatudvalgets mest omfattende opgaver består i at komme med et oplæg til det nye kandidatlandskab på universiteterne. Opgaven indeholder flere forskellige elementer, hvoraf en af de centrale består i, at udvalget skal komme med oplæg til tre nye kandidatuddannelsestyper. Det inkluderer eksempelvis oplæg til, hvad der skal karakterisere en kandidatuddannelse på 75 ECTS og en ny fleksibel erhvervskandidatuddannelse samt, hvordan en erhvervsrettet kandidatuddannelse med virksomhedsforløb kan tilrettelægges.

Tidsperspektiv

Det forventes, at der allerede i 1. del af Kandidatudvalget arbejde vil være behov for drøftelse af de nye kandidatuddannelsestyper. Det endelige oplæg til udformning af det nye kandidatlandskab vil dog forventeligt først ligge klar til udvalgets afrapportering i oktober 2024.

2. Kvalitetsløft af kandidatuddannelserne

Kandidatudvalget skal komme med overordnede relevante kvalitetsmål for de nye kandidatuddannelser på 75 ECTS samt anbefalinger til, hvordan disse kan implementeres på en smidig og fleksibel måde. I anbefalingerne skal Kandidatudvalget blandt andet forholde sig til spørgsmålet om, hvordan et nyt kandidatuddannelseslandskab understøtter, at kvaliteten løftes på kandidatuddannelserne herunder ved eksempelvis at se på antallet af udbudte undervisningstimer, mere hyppig feedback og tættere kontakt med undervisere og medstuderende m.v.

Tidsperspektiv

Det forventes, at arbejdet med kvalitetsløft vil være placeret i 2. del af udvalgets arbejde. Forventeligt i løbet af foråret/sommeren 2024. 

3. Administration og undervisningstilrettelæggelse

Kandidatudvalget skal forholde sig til, hvordan administration og undervisningstilrettelæggelsen bedst kan tilpasses i det nye uddannelseslandskab på universiteterne, herunder i forhold tilgængeligheden af underviserkompetencer, tilrettelæggelsen af ferieperioder samt speciale- og opgaveskrivning mv. Herunder skal udvalget forholde sig til, hvordan kandidatuddannelserne fremover skal tilrettelægges, så de studerende afslutter deres kandidatuddannelse en måned tidligere, eksempelvis ved tidligere studiestart.

Tidsperspektiv

Det forventes, at arbejdet med administration og undervisningstilrettelæggelse vil starte op i umiddelbar forlængelse af 1. del af arbejdet med de nye kandidatuddannelsestyper. Udvalget vil forventeligt behandle spørgsmålet mere indgående i foråret/sommeren 2024.

4. Videreuddannelse og livslang læring

Kandidatudvalget skal – med henblik på at skabe bedre rammer for livslang læring på universiteterne – konkretisere hvilke uddannelsestilbud, der skal udvikles til dimittender fra kandidatuddannelser på 75 ECTS. Uddannelsestilbuddene kan både være efter- og videreuddannelsestilbud til de kandidater, som ønsker at videreuddanne sig inden for eget arbejdsområde og i forlængelse af deres tidligere uddannelse, ligesom det kan være efter- og videreuddannelsestilbud med fokus på sporskifte for de kandidater, som efter en årrække på arbejdsmarkedet ønsker at gå i en ny retning.

Derudover skal Kandidatudvalget udforme en model for et tillægskandidatbevis, hvor dimittender fra en kandidatuddannelse på 75 ECTS, der har gennemført efter- og videreuddannelsesaktiviteter svarende til ¾ studieår (45 ECTS), får et formelt bevis, som dokumenterer, at de har gennemført uddannelse på kandidatniveau svarende til i alt 2 studieår (120 ECTS).

Tidsperspektiv

Det forventes, at arbejdet med videreuddannelse og livslang læring vil blive behandlet i 2. del af udvalgsarbejdet. Udvalget vil forventeligt behandle spørgsmålet mere indgående i foråret/sommeren 2024.

5. Mulighed for forskerspor for dimittender fra kandidatuddannelser på 75 ECTS

Kandidatudvalget skal udforme en eller flere relevante modeller for forskerspor for dimittender fra de nye kandidatuddannelser. Modellerne skal tage højde for, at der ikke opstår blindgyder for dimittender fra kandidatuddannelser på 75 ECTS og erhvervskandidatuddannelser, som på et tidspunkt ønsker at forfølge en forskerkarriere.

Tidsperspektiv

Det forventes, at arbejdet vil blive igangsat i starten af 2024. Udvalget vil forventeligt behandlet spørgsmålet mere indgående i foråret/sommeren 2024.

6. Sektordimensionering

Kandidatudvalget skal komme med input til, hvordan sektordimensioneringen af universiteterne skal fordeles på tværs af universiteter, hovedområder og fagområder/uddannelser.

Tidsperspektiv

Det forventes, at Kandidatudvalget vil arbejde med input til sektordimensionering i 2. del af udvalgsarbejdet. De endelige input vil dog forventeligt først ligge klar i forbindelse med 3. del af udvalgsarbejdet/udvalgets afrapportering i oktober 2024.

Handlinger tilknyttet webside

Kandidatudvalget
Senest opdateret 23. juni 2024