Eurostudent

Undersøgelsen Eurostudent er en del af et fælleseuropæisk projekt, som via selvstændige nationale spørgeskemaundersøgelser baseret på en fælleseuropæisk skabelon, gør det muligt at sammenligne de studerendes sociale og økonomiske forhold på tværs af landene i Europa.

Om Eurostudent-undersøgelsen

Eurostudent er et internationalt analyse- og indikatorprojekt, der har til formål at sammenligne studerendes socioøkonomiske vilkår i Europa. Projektet er gennemført for sjette gang i perioden 2016-2018.

Datagrundlaget for Eurostudent er en spørgeskemaundersøgelse, og i Danmark er undersøgelsen for runde VI gennemført af Styrelsen for Forskning og Uddannelse i samarbejde med Epinion, der har indsamlet data. I den seneste udgave af Eurostudent er målgruppen studerende på alle videregående uddannelser inkl. de videregående uddannelser under Kulturministeriet. Data er indsamlet i foråret 2016.

Undersøgelsen sammenligner blandt andet temaer som studerendes tidsforbrug på deres uddannelse, deres sociale baggrund, udgifter, indtægter og vurdering af deres studier.

Offentliggørelse af resultaterne

Resultaterne af den sjette runde offentliggøres på en international konference i Berlin den 6.-7. marts 2018.

Den store europæiske rapport samt udvalgte danske resultater kan downloades her.

Senest opdateret 06. marts 2018