Gå til indhold

Eurostudent

Eurostudent er en fælleseuropæisk spørgeskemaundersøgelse, der gør det muligt at sammenligne studerendes sociale og økonomiske forhold på tværs af de europæiske lande.

Om Eurostudent-undersøgelsen

Eurostudent er et internationalt analyse- og indikatorprojekt, der har til formål at sammenligne studerendes socioøkonomiske vilkår i Europa. Seneste runde af projektet blev gennemført i perioden 2018-2021. I gangværende runde (ottende runde) gennemføres i perioden 2021-2024.

Datagrundlaget for Eurostudent er en spørgeskemaundersøgelse, der i seneste runde blev gennemført af den daværende Styrelsen for Forskning og Uddannelse i samarbejde med Rambøll Management. I den igangværende runde, der startede i efteråret 2021, er det Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der står for den nationale dataindsamling.

Målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen er studerende, der er indskrevet på hele ordinære videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet. Data fra den seneste runde (runde syv) er indsamlet i foråret 2019, mens dataindsamlingen for runde otte finder sted i løbet af foråret 2022.

Undersøgelsen sammenligner blandt andet temaer som studerendes tidsforbrug på deres uddannelse, deres sociale baggrund, udgifter, indtægter, oplysninger om praktik- og udvekslingsophold samt vurdering af deres studier og trivsel på uddannelsen.

Eurostudent VIII spørgeskemaindsamling

I foråret 2022 gennemfører Uddannelses- og Forskningsstyrelsen spørgeskemaindsamlingen til runde VIII af Eurostudent.

En stikprøve af de studerende på de videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet bliver inviteret til at besvare Eurostudent spørgeskemaet. Svarene bruges blandt andet til at give et indblik i, hvilke aspekter på uddannelsesområdet, der kan være med til at forbedre de studerende vilkår som studerende.

Du kan læse mere om, hvordan styrelsen behandler dine oplysninger i forbindelse med spørgeskemaindsamlingen.

Eurostudent VII: Rapport om nordiske studerendes læringsmiljø og trivsel på de videregående uddannelser.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har indgået et nordisk samarbejde, hvilket har gjort det muligt at sammenligne rammerne for studerendes læring og trivsel på tværs af de nordiske lande. Rapporten indeholder følgende emner:
- Studerendes faglige relationer og kontakt til medstuderende
- Vurdering af underviserne på uddannelsen
- Studerendes indsats på uddannelsen og faglige forventninger
- Tilhørsforhold og frafald
- Psykiske problemer

Formålet med rapporten er at opnå et bedre kendskab til studerendes sociale og faglige studieforhold samt at belyse, hvordan de studerende trives på uddannelsen, gennem sammenligning af data på tværs af Island, Sverige, Norge og Danmark. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra Eurostudent VII.

Øvrige resultater fra Eurostudent VII

Resultaterne af den syvende runde blev offentliggjort d. 25 august 2021. Resultaterne fra den ottende runde forventes offentliggjort i foråret 2024.

Den store europæiske rapport fra syvende runde kan downloades her.

  Kontakt

  Amanda Weber
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 81 02
  Email: amwe@ufm.dk
  Stine Albeck Seitzberg
  Specialkonsulent
  Tlf.: +45 72 31 79 97
  Email: sas@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 22. november 2021