Gå til indhold

2020

Konference om digitalt ungdomsarbejde
Kom med til Luxembourg den 14.-17. januar 2020 og vær med til at diskutere, hvad den digitale udvikling betyder for ungdomsarbejde og unges behov. Søg senest 1. november 2019.
Træningskursus om ungdomsudvekslinger for nybegyndere
Skal I afholde jeres første ungdomsudveksling? Eller vil I bare gerne have en grundig introduktion til denne type af projekt inden for Erasmus+? Så kom med til Slovakiet den 17.-21. marts 2020. Søg senest den 5. januar 2020.
Nordisk seminar for ungdomsarbejdere om involvering
Kom med til Island den 23.-26. februar 2020 og diskutér, hvordan man kan involvere unge, partnere, lokalsamfund og andre aktører i sine projekter. Ansøg senest den 15. november 2019.
Træningskursus om kvalitet i ungdomsudvekslinger
Har I gennemført en ungdomsudveksling, og vil I forbedre jeres fremtidige projekter? Så kom med til Holland den 2.-7. februar 2020. Søg senest 3. december 2019.
Træningskursus for nybegyndere i Erasmus+ Ungdom og Det Europæiske Solidaritetskorps
Har du lyst til at gennemføre internationale aktiviteter for unge? Så deltag i det online træningskursus "Appetiser" i perioden 24. august - 7. september 2020. Søg senest den 15. juli.
Mød nye partnere til jeres næste ungdomsudveksling
Det bulgarske agentur for Erasmus+ inviterer til kontaktseminar den 11. - 16. maj 2020 for ungdomsarbejdere, som ønsker at gennemføre en ungdomsudveksling. Ansøg senest den 2. marts.
Træningskursus for ungdomsarbejdere om kvalitet i internationalt samarbejde
Arbejder I med unge og ønsker I at forbedre kvaliteten i jeres projekter gennem internationalt samarbejde? Så kom med til Italien den 17. - 23. februar 2020. Ansøg senest den 1. december 2019.
Træningskursus om unge og socialt entreprenørskab
Kom med til Slovakiet den 28. januar - 2. februar 2020, hvor du kan blive klogere på, hvad socialt entreprenørskab er og hvordan du kan arbejde med det. Ansøg senest 15. december 2019.
Tværsektoriel konference om inklusion
Det britiske agentur for Erasmus+ inviterer til konference om, hvordan Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps kan støtte unge og voksne med færre muligheder. Ansøg senest den 24. november 2019.
AFLYST: Learnovation - Innovér for at lære gennem Erasmus+
Det irske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om brugen af innovation i strategiske partnerskabsprojekter.
Kontaktseminar om brugen af ICT (Information and Communication Technologies) i skolesektoren.
Det norske Erasmus+ kontor inviterer til kontaktseminar med henblik på brugen af ICT hos de yngste børn i uddannelsessystemet.
Aarhus: Skriveseminar for ansøgninger om Erasmus+ strategiske partnerskaber for alle uddannelsessektorer
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til skriveseminar i Aarhus om tilskud fra Erasmus+ til strategiske partnerskabsprojekter.
København: Skriveseminar for ansøgninger om Erasmus+ strategiske partnerskaber for alle uddannelsessektorer
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til skriveseminar i København om tilskud fra Erasmus+ til strategiske partnerskabsprojekter.
Studiebesøg i Sverige om dokumentation og udvikling af ungdomsarbejde
Det svenske agentur for Erasmus+ inviterer på studiebesøg i Göteborg den 12.-14. maj 2020. Ansøg senest den 24. februar.
Træningskursus om kvalitet i Det Europæiske Solidaritetskorps
Hvordan kan I som organisation udvikle kvaliteten af jeres volontørprojekter? Få svar og inspiration i Østrig den 24.-28. februar 2020. Ansøg senest den 2. januar.
ONLINE: At lave gode inklusionsprojekter for nytilkomne Erasmus+-modtagere
Det irske Erasmus+-kontor inviterer til tre online skolebesøg for lærere, ledere og organisationer, der arbejder med elever i folkeskolen.
Kom og se - Bliv klogere på erhvervsuddannelsessystemer i udlandet
Det tjekkiske Erasmus+ kontor inviterer til studiebesøg hos erhvervsuddannelsesinstitutioner
Tilmeld institution og deltagere til NAFSA-konferencen 2020
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer videregående uddannelsesinstitutioner og deltagere til at tilmelde sig Study in Denmark-standen på årets NAFSA-konference i St. Louis, Missouri.
Kursus for nuværende og kommende mentorer i Det Europæiske Solidaritetskorps
Skal du være mentor for en ung volontør fra udlandet? Så kom med til Aarhus den 29. april, hvor vi holder mentorkursus for både nye og erfarne mentorer.
Træningskursus om klima og inklusion for ungdomsarbejdere
Har du lyst til at gennemføre internationale aktiviteter for unge med inklusion og miljøet i fokus? Så kom med på træningskurset i Bulgarien den 15. - 21. juni 2020. Søg senest den 24. april.
Kontaktseminar om solidaritet og frivillighed i Det Europæiske Solidaritetskorps
Vil jeres organisation være en del af Det Europæiske Solidaritetskorps? Så kom med på kontaktseminar i Budapest den 24. - 29. maj 2020. Søg senest den 13. april.
Træningskursus for ungdomsarbejdere om værdien af ikke-formel læring
Har du lyst til at gennemføre internationale aktiviteter for unge med fokus på ikke-formel læring? Så kom med på træningskursus i Georgien den 26. - 31. juli 2020. Søg senest den 20. april.
Studiebesøg til Helsinki om ungdomsarbejde i kommunalt regi
Kom med til landet med de tusind søer den 3.-7. maj 2020 og lær om, hvordan ungdomsarbejde implementeres i finske kommuner. Søg senest 10. marts 2020.
AFLYST: Ban vejen for unge til uddannelse, læring og beskæftigelse i Europa
Er du uddannelsesvejleder for elever i udskolingen? Ønsker du at udvide dit netværk samt rådgive og hjælpe unge med at gribe de mange muligheder, der findes i Europa? Det irske Erasmus+-kontor inviterer til kontaktseminar, der giver dig værktøjer til at hjælpe unge videre i det europæiske netværk.
AFLYST: Højere kvalitet i Erasmus+ mobilitetsprojekter i skolesektoren – Dialog mellem nationale koordinatorer, kursusudbydere og skoler
Har du og din institution erfaringer med efteruddannelse og/eller job shadowing i Europa? Har I lyst til at lære mere om mulighederne i det nye Erasmus+ 2021-program? Så afholder det tyske Erasmus+ kontor et spændende seminar, der tager disse emner op til diskussion.
ONLINE: Kontaktseminar for voksenundervisere: Hvordan skal man inkludere voksne med lavt uddannelsesniveau?
Er du voksenunderviser, og ønsker du at tilegne dig viden om inklusion i voksenuddannelsessektoren? Samt udvikle projektidéer til fremtidige Erasmus+-projekter? Det ungarske kontor inviterer til online kontaktseminar med dette som omdrejningspunkt.
Skab et aktivt læringsmiljø gennem Erasmus+ og eTwinning
Det 21. århundredes innovative læringsmetoder og –tilgange kræver nye kompetencer og værktøjer. Dette seminar vil behandle muligheder og fordele ved inddragelsen af Erasmus+ og eTwinning i det moderne klasserum.
Uddannelsessystemets evne til at understøtte gennemførsel
Det græske Erasmus+ kontor inviterer til tematisk seminar om gennemførsel og synergien mellem de forskellige uddannelsessystemer.
Online træningskursus i virtuelle ungdomsudvekslinger (efterårsstart)
Arbejder du med unge, og ønsker du at implementere transnationale udvekslingsprojekter, så udbydes der til efteråret et seks uger langt online træningskursus.
Online træningskursus i virtuelle ungdomsudvekslinger (sommerstart)
Arbejder du med unge, og ønsker du at implementere transnationale udvekslingsprojekter, så udbydes der til sommer et seks uger langt online træningskursus.
Online Q&A-session med eksperter indenfor ungdomsdeltagelse
Har du en interesse i at sikre en optimal ungdomsdeltagelse i projekter, så udbyder det estiske kontor en Q&A-session med to af Europas fremmeste eksperter indenfor ungdomsdeltagelse.
Online træningskursus i kompetenceudvikling hos ungdomsarbejdere
Arbejder du med unge, og ønsker du at implementere en kompetencebaseret tilgang med en international dimension, så udbyder SALTO Training and Cooperation Resource Centre et online træningskursus henover sommeren.
Webinar om formidling af de europæiske Youth Goals
Med udgangspunkt i europæisk ungdomsdeltagelse inviterer det estiske Erasmus+ kontor til webinar, hvor deltagere kan få tips og tricks til at formulere budskaber med pondus.
Webinar: Q&A vedrørende Erasmus+ (skole/voksensektoren) under covid-19
Har I fået tilskud til et Erasmus+-projekt? Og står I i den situation, at I på grund af covid-19 enten har aflyste aktiviteter eller ønsker at ændre jeres tidsplan og aktiviteter? Så kom til webinar og hør mere om jeres muligheder.
Kursus i virtuelle udvekslinger for nordiske ungdomsarbejdere
Få viden om, hvordan virtuelle udvekslinger kan designes og implementeres i jeres arbejde med unge, og få inspiration fra eksisterende praksisser. Ansøg senest den 3. juni 2020.
Online træningskursus i digitalt ungdomsarbejde
De tyske og finske nationalagenturer åbner de digitale døre op for et 3,5 uger langt online arrangement, der skal føre ungdomsudvekslinger ind i den digitale tidsalder.
Webinar: Gennemgang af afrapporteringsværktøjet Mobility Tool+
Er du i tvivl om, hvordan du afrapporterer projekter med tilskud fra Erasmus+? Vi giver en gennemgang af afrapporteringsværktøjet Mobility Tool+ tirsdag den 18. februar 2020.
AFLYST: Tværsektoriel konference: Elevmobilitet i Europa - gør inklusion til en realitet
Det tyske Erasmus+ kontor inviterer til konference om fremtidens Erasmus+ program for skolesektoren, der har fokus på inklusion og diversitet, dvs. lige muligheder for alle skoleelever uanset baggrund.
Træningskursus i de europæiske Youth Goals
Træningskurset "You Go Youth Goals", bliver som følge af sundhedskrisen præsenteret i et nyt format med et online træningskursus i juni og et forventet fysisk møde i Luxembourg i efteråret 2020.
Webinar om solidaritet i Europa
European Solidarity Corps Resource Center inviterer sammen med de østrigske og finske nationalagenturer til gratis webinar den 7. maj 2020.
Tilmelding
Online workshop for øvede ungdomsarbejdere og mentorer
Ønsker du at videreudvikle dine færdigheder som mentor inden for ungdomsarbejde, så løber efterårets online Trainer Skills Workshop af stablen i perioden 7. - 11. september 2020. Søg senest den 20. juli.
AFLYST - Kontaktseminar: Ressourcer til skoler i yderområderne
Det irske Erasmus+-kontor inviterer til kontaktseminar, der sætter inklusion af skoler i yderområderne på dagsordenen.
ONLINE: Dansk-tysk kontaktseminar for skolesektoren
I anledning af det dansk-tyske venskabsår 2020 afholder det danske Erasmus+ agentur online kontaktseminar i samarbejde med tyske samarbejdspartnere i skolesektoren.
ONLINE: Kontaktseminar: Sprog i kontekst
Tilegnelse af fremmedsprog og ordforråd i den rette kontekst er et vigtigt, men ofte overset aspekt af sproglæring. Det irske Erasmus+ kontor vil sætte fokus på metoder, der involverer elevudveksling, rejse og interaktion i sprogundervisningen.
AFLYST: Kontaktseminar om klimaforandringer
Ønsker din skole at sætte klimaforandringer på dagsordenen i et europæisk perspektiv? Det cypriotiske Erasmus+ kontor afholder seminar med dette som omdrejningspunkt.
Startmøde for Skole- og voksensektoren (KA101/KA104) 2020
Styrelsen for Forskning og Uddannelse afholder virtuelt startmøde for de Erasmus+ KA101 (skole) og KA104 (voksen)-projekter, som har modtaget midler i år. Mødet henvender sig i udgangspunktet primært til organisationer med begrænset erfaring med Erasmus+.
AFLYST: EPALE-konference 2020: Bæredygtighed i voksenlæring
Få inspiration til arbejdet med bæredygtig voksenuddannelse, når Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og den Elektroniske Platform for Voksenlæring i Europa, EPALE, inviterer til konference om bæredygtighed i den danske voksenlæringssektor.
ONLINE: Skriveseminar om Erasmus-akkreditering i skole- og voksensektoren
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til et online skriveseminar om Erasmus-akkreditering i skole- (dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse) og voksensektoren (almen voksenuddannelse og folkeoplysning).
Onlineseminar: Skab fundamentet for international mobilitet
Det irske Erasmus+-kontor inviterer til onlineseminar, der sætter fokus på mulighederne for internationalt samarbejde indenfor specialundervisningsområdet.
Onlinekursus for nybegyndere om Erasmus+ Ungdom
Arbejder du med unge, og vil du gerne i gang med internationale aktiviteter? Så kan du gratis deltage i 'MOOC about Erasmus+ funding opportunities for youth', som er tilgængelig online.
Onlinekursus for kommuner om Det Europæiske Solidaritetskorps
Få viden om, hvordan I kan bruge Solidaritetskorpset til at inddrage europæiske frivillige i lokale projekter og til at understøtte jeres ungdomsarbejde. Søg senest 18. oktober.
Köln: Invitation til konference om digitalisering på det videregående uddannelsesområde
Det tyske Erasmus+-kontor inviterer til konference om digital læring på det videregående uddannelsesområde. Konferencen foregår i Köln d. 24. – 25. november 2020. Ansøgningsfristen er 7. oktober 2020 klokken 12.
Köln: Invitation til konference om digitalisering på det videregående uddannelsesområde
Onlinekursus i ungdomsudvekslinger for nybegyndere
Skal I afholde jeres første ungdomsudveksling? Eller vil I bare gerne have en grundig introduktion til denne type af projekt i Erasmus+? Så er onlinekursuset 'BiTriMulti' relevant for jer. Søg senest 5. november.
Seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne november 2020
Onlinekursus i kompetenceudvikling for ungdomsarbejdere
Få indsigt i egne kompetencer og The European Training Strategy ved at deltage i kurset "YOCOMO - Competence Based Development for Youth Workers".
Webinar: Hør om dine muligheder for at søge tilskud fra Nordplus i 2021
Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer fra alle dele af uddannelsessektoren til at søge tilskud i ansøgningsrunden 2021. Tilmeld dig vores webinar og hør om dine muligheder.
Fyraftensarrangement: Online workshop om solidaritet
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder online workshop om solidaritet og solidaritetsprojekter under Det Europæiske Solidaritetskorps. Workshoppen indeholder bl.a. oplæg af Özlem Cekic om foreningen Brobyggerne samt tid og støtte til udvikling af eget solidaritetsprojekt.
Nordplus Voksen online skriveseminar – få hjælp til din ansøgning
Få hjælp og vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet om tilskud til mobilitet og samarbejdsprojekter i Nordplus Voksen, så du er klar til at ansøge til fristen for programmet 1. februar 2021.
Onlinekursus om ungdomsdeltagelse i lokalsamfundet
Mangler din organisation redskaberne til at styrke aktiv deltagelse og skabe empowerment blandt unge i lokalsamfundet, så udbydes træningskurset "Play".
Onlinekursus i at planlægge og realisere ungdomsudvekslinger
Onlinekurset 'Star of Europe' tager udgangspunkt i en ungdomsudveksling fra start til slut med fokus på den unges deltagelse i processen.