Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Det Europæiske Solidaritetskorps Søg tilskud Søg om et Quality Label og tilskud til Projekter for frivillige

Søg om et Quality Label og tilskud til Projekter for frivillige

Her guider vi dig igennem din ansøgning om et Quality Label og tilskud til Projekter for frivillige i Det Europæiske Solidaritetskorps.
Det Europæiske Solidaritetskorps
Kontakt
Alexander Clausen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 93
Email: alcl@ufm.dk
Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for tilskudsanmodning: 23. februar 2022 kl. 12.00
Ansøgningsfrist for Quality Label: Der kan indsendes ansøgninger løbende

Bemærk vedr. ansøgning om Quality Label

Organisationer kan løbende indsende ansøgning om et Quality Label. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil løbende håndtere indkomne ansøgninger, men henviser til følgende frister:

 • 1. april er ansøgningsfrist for organisationer, der ønsker svar senest 15. juni 2022
 • 15. august er ansøgningsfrist for organisationer, der ønsker svar senest 1. november 2022
 • 4. november er ansøgningsfrist for organisationer, der ønsker svar senest 20. januar 2023
  Seks trin til din ansøgning

  Søg tilskud

   

  1. Læs de relevante sider i programguiden

  Inden du søger, skal du sikre dig, at din organisation opfylder de krav, der stilles til dit projekt - herunder de finansielle betingelser. Du finder information herom i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps.

  2. Din organisation skal have et EU Login

  Før du kan indsende en ansøgning, skal du have et EU Login. EU Login er EU-Kommissionens 'NemId', som du skal bruge til de elektroniske systemer, der knytter sig til en ansøgning til Det Europæiske Solidaritetskorps.

  Du skal bruge dit EU Login i ansøgningsfasen og efterfølgende, hvis din ansøgning får tilskud. Du har allerede et EU Login, hvis du i 2013 (eller senere) har lavet en ansøgning eller afrapportering gennem Aktive Unge, Livslang Læring-programmet eller Erasmus+.

  3. Organisation Registration System

  Når du har oprettet dit EU Login, skal du oprette din organisation i EU's Organisation Registration System. Din organisation tildeles herefter et Organisation Identification nummer (OID).

  Du skal oplyse dit OID i alle ansøgninger om tilskud. Det er ikke muligt at være ansøger eller partner i en ansøgning uden at have et OID.

  Hvis din organisation allerede har deltaget i et projekt med tilskud fra Det Europæiske Solidaritetskorps eller Erasmus+ og har et OID-nummer, er det vigtigt, at du tjekker, at de uploadede dokumenter er opdaterede og indeholder korrekte oplysninger ift. adresse, juridisk ansvarlig og bankoplysninger. Hvis der er sket ændringer, skal du ikke kun korrigere i Organisation Registration System, du skal også huske at uploade nye dokumenter.

  Disse dokumenter skal du uploade i Participant Portal:

  Financial Identification Form: Hvis du søger på vegne af en forening (NGO), skal din forening have et CVR-nummer og en Nemkonto, og det er foreningens Nemkonto, som skal angives i 'Financial Identification Form'. Du kan finde flere oplysninger ved at følge linket ovenfor med information om ORS. 

  Legal Entity Form: Husk at vælge det rigtige skema afhængig af, om I er en forening/organisation (private), en offentlig institution (public) eller en ikke-formel gruppe (natural person).

  Senest revisorgodkendt årsregnskab: Hvis du repræsenterer en ikke-offentlig institution og søger om mere end 60.000 euro i tilskud, skal du også uploade organisationens senest godkendte årsregnskab, som både indeholder en resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet skal være godkendt af revisor og/eller organisationens bestyrelse. Du skal også uploade årsregnskabet, hvis din organisation samlet set har tilskud fra Erasmus+ og/eller Det Europæiske Solidaritetskorps, der overstiger 60.000 euro (alle tilskud fra jeres igangværende projekter lægges sammen med det ansøgte tilskud ved denne ansøgningsfrist). 

  4. Søg om Quality Label

  Har din organisation et Quality Label kan dette trin springes over.

  Alle organisationer, der deltager i et Projekt for frivillige under Det Europæiske Solidaritetskorps, skal have et Quality Label.. Et Quality Label garanterer, at aktiviteten er sikker for de unge, og at den opfylder visse kvalitetskrav. 

  Organisationer, der ønsker at søge om midler til et projekt for frivillige, skal have et Quality Label for ledende organisationer. Det er altså ikke nok med et Quality Label til værts- og/eller supportrollen, hvis man ønsker at søge tilskud.

  Der kan søges om følgende typer Quality Label under Det Europæiske Solidaritetskorps: 

  • Quality Label for værtsorganisationer: Dette Quality Label dækker alle aktiviteter relateret til at være vært for en eller flere frivillige på et projekt for frivillige under Det Europæiske Solidaritetskorps. Det indebærer bl.a. udvikling af et program for den unges aktiviteter og vejledning/støtte til deltageren i alle projektets faser efter behov, herunder gode rammer for den frivilliges læring. Ligeledes dækker det kost og logi til den frivillige af ordentlig kvalitet.

  • Quality Label for supportorganisationer: Dette Quality Label gives til organisationer med en støttefunktion i gennemførelsen af projektet. Det være sig både i rollen som sendeorganisation samt støtteorganisation i det land, projektet finder sted i. I støtterollen ligger blandt andet ansvar for at forberede deltagerne inden afrejse, yde støtte til deltageren undervejs i opholdet og agere mægler mellem volontøren og dennes værtsorganisation ved behov. Ligeledes indebærer det støtte til volontøren, når de vender hjem fra deres ophold.

  • Quality Label for ledende organisationer: Quality Label for ledende organisationer er en forudsætning for at ansøge om midler til et projekt for frivillige. Organisationer, der ønsker at søge om midler, skal udfylde et ekstra modul i ansøgningsskemaet, hvori der blandt andet skal redegøres for organisationens langsigtede mål, tilgang til projektledelse samt aktivitetsplan.

  Bemærk: Man kan ikke ansøge om et Quality Label som ledende organisation alene. Dette Quality Label er en tilføjelse til Quality Label for enten værtsrollen eller supportrollen.

  5. Lav en tilskudsanmodning

  Organisationer med Quality Label for ledende organisationer kan indsende én tilskudsanmodning til projekter for frivillige per ansøgningsrunde. 

  Særligt for ansøgningsrunder i 2021

  Ved ansøgningsrunder i 2021 skal en organisation, der ønsker at indsende en tilskudsanmodning som minimum have indsendt en ansøgning til en Quality Label for ledende organisationer inden en tilskudsanmodning kan udfyldes og indsendes. Tilskudsanmodningen kommer kun endeligt i betragtning, hvis organisationens ansøgning om Quality Label for ledende organisationer imødekommes. Fra 2022 og frem skal en organisation have et godkendt Quality Label for ledende organisationer for at kunne indsende en tilskudsanmodning.

  Regler for budgettildeling
  De tilgængelige tilskudsmidler bliver fordelt mellem alle organisationer med et Quality Label for ledende organisationer, der har indsendt en tilskudsanmodning. Her kan du læse om reglerne for budgettildelingen til organisationer med Quality Label for ledende organisationer, herunder de faktorer, der løbende får betydning for fordelingen af tilskudsmidler.

  6. Hjælp til din ansøgning

   Når du åbner ansøgningsskemaet, ser du et link til en vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet.

  Bemærk: Når du kommer til at udfylde Declaration on Honour, så undlad at udfylde underskrivers CPR-nr (National ID Number of the signing person).  Trinvis vejledning til ansøgningsproces

  Du kan også læse om processen for indsendelse af web-ansøgninger på Europa-Kommissionens hjemmeside:

  Se eksempler på ansøgningsskemaer på Europa-Kommissionens hjemmeside: 


  Disse dokumenter kan være relevante at orientere sig i, inden du skriver din ansøgning:


  Alle data, som indtastes i ansøgningsskemaerne, bliver opbevaret i en særlig database:

   

  Information om klagevejledning
  Senest opdateret 03. marts 2022