Gå til indhold

Mobilitetsophold for ungdomsmedarbejdere (KA105) i efteråret 2020

Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af ungdomsmedarbejderes mobilitetsophold i efteråret 2020 kan gennemføres som et virtuelt ophold ("blended mobility").

Hvad er "blended mobilitet"

"Blended mobilitet" er et mobilitetsophold, som består af både et virtuelt forløb og et fysisk ophold i modtagerlandet. Et eksempel herpå er, at den første del af et kursusforløb foregår som et onlineforløb efterfulgt af fysisk ophold i modtagerlandet.

Hvis situationen i relation til COVID-19 betyder, at ungdomsmedarbejderen ikke kan gennemføre den fysiske del af opholdet, kan hele opholdet gennemføres virtuelt (force majeure).

Formelle krav til varigheden af mobilitetsophold for ungdomsmedarbejdere

Minimumsvarigheden for et mobilitetsophold for ungdomsmedarbejdere skal være opfyldt, når opholdet planlægges. Minimumsvarigheden er anført i Erasmus+ Programguide 2020 (side 83).

Tilskud til mobilitetsophold for ungdomsmedarbejdere

Hvis mobilitetsopholdet gennemføres med både en fysisk og en virtuel del, vil tilskudsmodtager modtage tilskud til rejse og fuldt beløb til 'organisational support' for de dage, hvor mobilitetsopholdet foregår fysisk. For de dage, som foregår virtuelt, vil tilskudsmodtager kunne få 35% af enhedssatsen pr. deltager pr. dag i 'organisational support'.

Hvis hele mobilitetsopholdet gennemføres online, vil tilskudsmodtager kunne få 35% af enhedssatsen pr. deltager pr. dag (organisational support), og tilskud til rejse bortfalder. 

Hvis et planlagt fysisk ophold i udlandet ikke kan gennemføres som planlagt eller må aflyses grundet COVID-19, vil regler om force majeure kunne anvendes, hvis der fx er afholdt udgifter til rejse, og det kan dokumenteres, at afholdte udgifter ikke kan refunderes i henhold til regelsæt om force majeure.

På vores side om "Aflyste og udsatte aktiviteter i foråret 2020 inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps" kan du finde flere oplysninger om force majeure i relation til Covid-19.

Dokumentation og anerkendelse

Dokumentation for afholdelse af virtuelle aktiviteter skal bekræftes af modtagerlandet (værtsorganisationen) i form af et underskrevet deltagerbevis, der angiver deltagerens navn, formål med aktiviteten samt start- og slutdato for den virtuelle aktivitet.

Anerkendelse af læringsudbyttet skal foregå som vanligt og uanset om udvekslingen foregår virtuelt eller fysisk, dvs. Youthpass kan anvendes.

Ekstraordinære udgifter til fx licenser til virtuelle mødeplatforme

Det er muligt at få dækket op til 75% af tilskudsberettigede udgifter til fx køb eller leje af udstyr, som er nødvendige for at gennemføre virtuelle eller "blended" mobilitetsaktiviteter. Eksempel herpå er køb af licenser til virtuelle mødeplatforme. Tilskudsmodtager skal begrunde og redegøre for nødvendigheden af køb eller leje af udstyr, og de ekstraordinære udgifter skal dokumenteres med kopi af fakturaer/kvitteringer.

Tillægskontrakt

Tilskudsmodtagere med igangværende projekter vil blive tilbudt at indgå en tillægskontrakt med Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) i juli/august 2020 og får automatisk tilsendt en mail med tillægskontrakt.

Indgåelse af tillægskontrakten er en forudsætning for, at mobilitetsophold kan gennemføres som "blended mobilitetsophold".

Registrering i Mobility Tool+

Mobility Tool+ vil blive tilpasset, så de nye mobilitetsformer kan blive registreret korrekt.

I september opdateres Mobility Tool+, og fra det tidspunkt vil det være muligt at markere, om en mobilitet er fysisk, 'blended' eller virtuel, ligesom 'budget management' vil blive opdateret.

I oktober opdateres 'beneficiary report', således at det vil være muligt at besvare spørgsmål vedr. 'blended' og 'virtuel' mobilitet. 

Yderligere detaljer og vejledning herom følger.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til gennemførelsen af jeres projekt, herunder ansøgning om forlængelse, så skriv til (husk at angive dit sagsreferencenummer).

Har du spørgsmål til slutrapport eller registrering i Mobility Tool+, så kontakt os på

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. januar 2024

Afsendere