Gå til indhold

Mobilitetsophold inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning (KA104) i efteråret 2020

Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af ansattes efteruddannelsesophold i efteråret 2020 kan gennemføres som et virtuelt ophold ("blended mobility").

Hvad er "blended mobilitet"

"Blended mobilitet" er et mobilitetsophold, som består af både et virtuelt forløb og et fysisk ophold i modtagerlandet. Et eksempel herpå er, at den første del af et efteruddannelsesophold foregår som et onlineforløb efterfulgt af fysisk ophold i modtagerlandet.

Hvis situationen i relation til COVID-19 betyder, at deltageren ikke kan gennemføre den fysiske del af opholdet, kan hele opholdet gennemføres virtuelt (force majeure).

Formelle krav til varigheden af mobilitetsopholdet

Et mobilitetsophold skal planlægges, så længden af det fysiske ophold lever op til minimumsvarigheden som anført i Erasmus+ Programguide 2020 (side 74-75).

Tilskud

Der gives tilskud til deltagerens rejse, ophold og eventuelt kursusgebyr i den periode, hvor det fysiske ophold finder sted. Der gives ikke tilskud i den periode, hvor opholdet foregår virtuelt, hvis deltageren ikke er rejst til modtagerlandet. Hvis deltageren er rejst til modtagerlandet, vil deltageren modtage et tilskud i hele mobilitetsperioden.

Hvis et planlagt fysisk ophold i udlandet ikke kan gennemføres som planlagt eller må aflyses grundet COVID-19, vil regler om force majeure kunne anvendes, hvis deltageren fx har haft udgifter til rejse m.v. Deltageren skal i så fald dokumentere, at udgifter ikke kan refunderes i henhold til regelsæt om force majeure.

På vores side om "Aflyste og udsatte aktiviteter i foråret 2020 inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps" kan du finde flere oplysninger om force majeure i relation til Covid-19.

Dokumentationskrav

Opholdet dokumenteres som vanligt, dvs. deltagerbevis fra den modtagende organisation.

Organisational support

Sendeinstitutionen modtager 'organisational support' uanset om et ophold er virtuelt eller fysisk.

Ekstraordinære udgifter til fx licenser til virtuelle mødeplatforme

Det er muligt at få dækket op til 75% af tilskudsberettigede udgifter til fx køb eller leje af udstyr, som er nødvendige for at gennemføre virtuelle eller "blended" mobilitetsaktiviteter. Eksempel herpå er køb af licenser til virtuelle mødeplatforme. Tilskudsmodtager skal begrunde og redegøre for nødvendigheden af køb eller leje af udstyr, og de ekstraordinære udgifter skal dokumenteres med kopi af fakturaer/kvitteringer.

Tillægskontrakt

Tilskudsmodtagere med igangværende projekter vil blive tilbudt at indgå en tillægskontrakt med SFU i juli/august 2020 og får automatisk tilsendt en mail med tillægskontrakt.

Indgåelse af tillægskontrakten er en forudsætning for, at mobilitetsophold kan gennemføres som "blended mobilitetsophold".

Registrering i Mobility Tool+

Mobility Tool+ vil blive tilpasset, så den nye mobilitetsform kan blive registreret korrekt.

I september opdateres Mobility Tool+, og fra det tidspunkt vil det være muligt at markere, om en mobilitet er fysisk, 'blended' eller virtuel, og modulet 'budget management' vil blive opdateret.

I oktober opdateres 'beneficiary report', således at det vil være muligt at besvare spørgsmål vedr. 'blended' og 'virtuel' mobilitet. 

Yderligere detaljer og vejledning herom følger.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til gennemførelsen af jeres projekt, herunder ansøgning om forlængelse, så skriv til   (husk at angive dit sagsreferencenummer).

Har du spørgsmål til slutrapport eller registrering i Mobility Tool+, så kontakt os på

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. januar 2024

Afsendere