Gå til indhold

Mobilitetsophold inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse (KA102 og KA116) i efteråret 2020

Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af elevers og ansattes mobilitetsophold i efteråret 2020 kan gennemføres som virtuelle ophold ("blended mobility").

Hvad er "blended mobilitet"

"Blended mobilitet" er et mobilitetsophold, som består af både et virtuelt forløb og et fysisk ophold i modtagerlandet. Et eksempel herpå er, at erhvervsskolen i modtagerlandet er lukket i starten af det planlagte praktikophold, og eleven følger derfor et onlineforløb den første uge af sit ophold i hjemlandet (virtuelt forløb). Herefter rejser eleven til modtagerlandet, og resten af opholdet foregår i modtagerlandet som planlagt (fysisk ophold).

Hvis situationen i relation til COVID-19 betyder, at eleven eller den ansatte ikke kan gennemføre den fysiske del af opholdet, kan hele opholdet gennemføres virtuelt (force majeure).

Mobilitetsophold for elever (praktik- og skoleophold)

Formelle krav til minimumsvarigheden

Et mobilitetsophold skal planlægges, så længden af det fysiske ophold lever op til minimumsvarigheden som anført i Erasmus+ Programguide 2020 (side 59-60).

Tilskud til elever

Eleven modtager tilskud til rejse og ophold i den periode, hvor det fysiske ophold finder sted. Der gives ikke tilskud i den periode, hvor opholdet foregår virtuelt, hvis eleven ikke er rejst til modtagerlandet. Hvis eleven er rejst til modtagerlandet, vil eleven modtage et tilskud i hele mobilitetsperioden.

Hvis et planlagt fysisk ophold i udlandet ikke kan gennemføres som planlagt eller må aflyses grundet COVID-19, vil regler om force majeure kunne anvendes, hvis eleven fx har haft udgifter til rejse, ophold m.v. Eleven skal i så fald dokumentere, at udgifter ikke kan refunderes i henhold til regelsæt om force majeure.

På vores side om "Aflyste og udsatte aktiviteter i foråret 2020 inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps" kan du finde flere oplysninger om force majeure i relation til Covid-19.

Online Linguistic Support (OLS)

OLS-licenser kan anvendes som vanligt, uanset om det er et virtuelt eller fysisk ophold.

Dokumentation og anerkendelse af ophold

Opholdet dokumenteres som vanligt, dvs. underskrevet deltagerbevis fra den modtagende organisation, ligesom opholdet skal anderkendes med Europass eller lign.

Mobilitetsophold for ansatte (efterdannelse og undervisningsophold)

Formelle krav til minimumsvarigheden

Et mobilitetsophold skal planlægges, så længden af det fysiske ophold lever op til minimumsvarigheden som anført i Erasmus+ Programguide 2020.

Tilskud til mobilitetsophold for ansatte

Deltageren modtager tilskud til rejse og ophold (individuel support) i den periode, hvor det fysiske ophold finder sted. Der gives ikke tilskud i den periode, hvor opholdet foregår virtuelt, hvis deltageren ikke er rejst til modtagerlandet. Hvis deltageren er rejst til modtagerlandet, vil deltageren modtage et tilskud i hele mobilitetsperioden.

Hvis et planlagt fysisk ophold i udlandet ikke kan gennemføres som planlagt eller må aflyses grundet COVID-19, vil regler om force majeure kunne anvendes, hvis deltageren fx har haft udgifter til rejse, ophold m.v. Deltageren skal i så fald dokumentere, at udgifter ikke kan refunderes i henhold til regelsæt om force majeure.

På vores side om "Aflyste og udsatte aktiviteter i foråret 2020 inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps" kan du finde flere oplysninger om force majeure i relation til Covid-19.

Dokumentationskrav

Opholdet dokumenteres som vanligt, dvs. underskrevet deltagerbevis fra den modtagende organisation.

Organisational support

Sendeinstitutionen modtager 'organisational support' uanset om et ophold er virtuelt eller fysisk.

Ekstraordinære udgifter til fx licenser til virtuelle mødeplatforme

Det er muligt at få dækket op til 75% af tilskudsberettigede udgifter til fx køb eller leje af udstyr, som er nødvendige for at gennemføre virtuelle eller "blended" mobilitetsaktiviteter. Eksempel herpå er køb af licenser til virtuelle mødeplatforme. Tilskudsmodtager skal begrunde og redegøre for nødvendigheden af køb eller leje af udstyr, og de ekstraordinære udgifter skal dokumenteres med kopi af fakturaer/kvitteringer.

Tillægskontrakt

Tilskudsmodtagere med igangværende projekter vil blive tilbudt at indgå en tillægskontrakt med Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) i juli/august 2020 og får automatisk tilsendt en mail med tillægskontrakt.

Indgåelse af tillægskontrakten er en forudsætning for, at mobilitetsophold kan gennemføres som "blended mobilitetsophold".

Registrering i Mobility Tool+

Mobility Tool+ vil blive tilpasset, så de nye mobilitetsformer kan blive registreret korrekt.

I september opdateres Mobility Tool+, og fra det tidspunkt vil det være muligt at markere, om en mobilitet er fysisk, 'blended' eller virtuel, ligesom afsnit om 'budget management' vil blive opdateret.

I oktober opdateres 'beneficiary report', således at det vil være muligt at besvare spørgsmål vedr. 'blended' og 'virtuel' mobilitet. 

Yderligere detaljer og vejledning herom følger på denne side.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til gennemførelsen af jeres projekt, herunder ansøgning om forlængelse, så skriv til  (husk at angive dit sagsreferencenummer).

Har du spørgsmål til slutrapport eller registrering i Mobility Tool+, så kontakt os på

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. januar 2024

Afsendere