Gå til indhold

Strategiske partnerskaber og skoleudvekslingspartnerskaber (KA2) i efteråret 2020

Europa-Kommissionen giver mulighed for, at planlagte aktiviteter i jeres strategiske partnerskab eller skoleudvekslingspartnerskab kan afholdes virtuelt, hvis det ikke er muligt at gennemføre dem grundet COVID-19.

Udsættelse af aktiviteter

Hvis det er muligt, anbefales det, at aktivitetsdatoerne for fx møder og seminarer flyttes, indtil situationen i relation til COVID-19 gør det muligt at gennemføre aktiviteterne som planlagt. Det skal bemærkes, at mødet/seminaret skal afholdes inden for den angivne projektperiode som anført i kontrakten (artikel I.3). Der kan eventuelt ansøges om en forlængelse af jeres samarbejdsprojekt. Se om muligheder for forlængelse af jeres projektperiode på vores side om "Coronavirus (COVID-19) i relation til projekter med tilskud fra Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps".

Virtuelle møder og events

Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af aktiviteterne i jeres samarbejdsprojekt og skoleudvekslingspartnerskab kan foregå virtuelt i efteråret 2020.

Herunder finder du oplysninger om, hvad I kan få i tilskud, hvis jeres møder eller events afholdes virtuelt:

Transnationale projektmøder

Hvis projektpartnerne afholder et transnationalt projektmøde virtuelt, er de ikke berettiget til at modtage tilskud for afholdelse af mødet. Eventuelle udgifter til afholdelse af mødet finansieres via budgetposten 'project management and implementation'.

Multiplier events

Som for fysiske møder skal projektpartnerne identificere deltagere til de events, som foregår virtuelt, og der skal kunne fremlægges underskrevet erklæring/deltagerliste med navn og adresse på deltagerne. Der skal som vanligt foreligge program med dato m.v. for eventen.

Tilskuddet til mulitiplier events, som foregår online, udgør 15% af enhedsudgiften for 'local participants' (dvs. 15 EUR), og op til et maksimum på 5.000 EUR i hele projektets løbetid.

Learning, teaching and training activities

Projektpartnere må organisere virtuelle aktiviteter, og Europa-Kommissionen opfordrer til, at der organiseres 'blended' aktiviteter, dvs. hvor der startes med et virtuelt forløb efterfulgt af et fysisk forløb.

Det er vigtigt at understrege, at et 'blended' forløb med både et virtuelt og et fysisk forløb skal opfylde kravene til varigheden for 'learning, teaching and training activities'. Kravene til varighed er anført i Erasmus+ programguiden (se side 111-112).

Som for fysiske møder skal projektpartnerne identificere deltagere til de aktiviteter, som foregår online, og der skal kunne fremlægges underskrevet erklæring/deltagerliste med navn og adresse på deltagerne. Der skal som vanligt foreligge program med dato m.v. for aktiviteterne.

Tilskuddet til aktiviteter, som foregår online, udgør 15% af enhedsudgiften for den gennemførte aktivitet.

Deltagerne er berettiget til almindelig sproglig forberedelse til at understøtte den virtuelle, fysiske eller 'blended' mobilitetsperiode i henhold til almindelige retningslinjer herfor.

Tillægskontrakt

Tilskudsmodtagere med igangværende projekter vil blive tilbudt at indgå en tillægskontrakt med SFU i juli/august 2020 og får automatisk tilsendt en mail med tillægskontrakt.

Indgåelse af tillægskontrakten er en forudsætning for, at mobilitetsophold kan gennemføres som "blended mobilitetsophold".

Med indgåelse af tillægskontrakten vil tilskudsmodtager også få mulighed for at flytte op til 60% af de tildelte midler inden for budgetkategorierne: transnationale projektmøder, multiplier events, learning/teaching/training activities og ekstraordinære udgifter til enhver anden budgetkategori. Dog er overførsel af midler til budgetkategorierne "Project management and implementation" og "exceptional costs' ikke tilladt. 

Registrering i Mobility Tool+

Mobility Tool+ vil blive tilpasset, så de nye tilskudsformer kan blive registreret korrekt.

I september opdateres Mobility Tool+, og fra det tidspunkt vil det være muligt at markere, om en aktivitet er fysisk, 'blended' eller virtuel, ligesom 'budget management' vil blive opdateret.

I oktober opdateres 'beneficiary report', således at det vil være muligt at besvare spørgsmål vedr. 'blended' og 'virtuelle' aktiviteter. 

Yderligere detaljer og vejledning herom følger.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til gennemførelsen af jeres projekt, herunder ansøgning om forlængelse, så skriv til den sektor, som jeres projekt tilhører (husk at angive dit sagsreferencenummer).

Spørgsmål til strategiske partnerskaber kan sendes til den sektor, som jeres projekt tilhører:

  • KA201: Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser skulle sendes til: skole@ufm.dk
  • KA202: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse skulle sendes til:
  • KA203: De videregående uddannelser skulle sendes til: videregaaendeuddannelse@ufm.dk
  • KA204: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning skulle sendes til: voksen@ufm.dk
  • KA205: Ungdomsområdet skulle sendes til

Spørgsmål til skoleudvekslingspartnerskaber kan sendes til:

  • KA229: Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse:

Har du spørgsmål til slutrapport eller registrering i Mobility Tool+, så kontakt os på

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. januar 2024

Afsendere