Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Administrer dit tilskud Coronavirus (COVID-19) i relation til projekter med tilskud fra Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

Coronavirus (COVID-19) i relation til projekter med tilskud fra Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

På denne side informerer vi om, hvordan tilskudsmodtagere skal håndtere den aktuelle situation i relation til coronavirus (COVID-19). Siden vil løbende blive opdateret.

Foråret 2020: Aktiviteter inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

I løbet af foråret 2020 blev mange mobilitetsophold og aktiviteter i samarbejdsprojekter afbrudt, aflyst eller udsat, og du finder her vores information til tilskudsmodtagere vedr. økonomisk kompensation m.v.

Igangværende og kommende aktiviteter inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

Inden for begge programmer vil det fra efteråret 2020 (og indtil andet meldes ud) blive muligt at afvikle dele af de planlagte fysiske aktiviteter online.

Læs mere om mulighederne for de enkelte programmers aktioner på de følgende sider:

Key Action 1: Mobilitetsprojekter

Key Action 2: Strategiske partnerskaber og skoleudvekslingspartnerskaber

Key Action 3: Ungdomsdialogprojekter

Det Europæiske Solidaritetskorps (ESC)

Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Vi anbefaler, at I følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forbindelse med planlægning og afholdelse af de fysiske aktiviteter.

Udsættelse af en aktivitet  og forlængelse af projektperioden

I kan også stadig sammen med jeres samarbejdspartnere overveje muligheden for at udsætte den planlagte aktivitet eller ophold. For projekter, der normalt har en varighed på op til 12 eller 24 måneder, kan det være muligt at ansøge om at få jeres projekt forlænget ud over den maksimale varighed.

For projekter (KA2) med en maksimal varighed på 36 måneder, vil det nu i ekstraordinære tilfælde være muligt at søge om en forlængelse på op til 4 måneder. Det kræver, at der sammen med ansøgningen fremsendes ny aktivitetsplan, som viser, hvordan aktiviteterne i projektet vil blive gennemført med en forlængelse.

Ansøgninger om forlængelse af projektperioden skal sendes pr. mail til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Spørgsmål til gennemførelse af jeres projekter eller ansøgning om forlængelse

Spørgsmål til gennemførelse af jeres projekt eller ansøgninger om forlængelse og/eller force majeure sendes til den sektor, som jeres projekt vedrører. Ansøgninger vedrørende:

Selvom I måske har flere projekter, skal der indsendes én ansøgning pr. projekt. Husk at angive jeres projekts sagsreference, når I indsender en ansøgning.

Spørgsmål til jeres slutrapport og Mobility Tool+

Du finder vejledning til registrering af force majeure i Mobility Tool+ under forårets aktiviteter.

Opdatering af Mobility Tool+ vedrørende registrering af virtuelle forløb i forbindelse med afholdelse af efterårets aktiviteter vil ske i september og oktober 2020. Vejledning vil blive publiceret, når den er modtaget fra Europa-Kommissionen.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til registreringer i Mobility Tool+ eller til din slutrapport, er du velkommen til at kontakte os på

Senest opdateret 11. marts 2021