Gå til indhold

Deltagelse af personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Institutioner og organisationer kan søge om yderligere tilskud, hvis der deltager personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

I programguiden for Erasmus+ defineres personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som følger ....”a person with special needs: a potential participant whose individual physical, mental or health-related situation is such that his/her participation in the project/mobility action would not be possible without extra financial support”.

Yderligere tilskud

Institutioner og organisationer, der søger om tilskud gennem Erasmus+, har således mulighed for at søge om yderligere tilskud til deltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Der kan bevilges op til 100 procent til dækning af ekstraudgifter.

Bemærk, der kan som udgangspunkt kun opnås tilskud til dækning af behov, hvortil der ydes støtte efter danske regler, men hvor støtten ikke er mulig at medtage til udlandet. 

I særlige tilfælde vil der kunne gives tilskud til personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, selvom disse ikke opnår tilskud fra SPS eller lov om social service. Det forudsættes dog, at støtten er nødvendig for gennemførelsen af et udlandsophold under Erasmus+.

Det er endvidere muligt, i særlige tilfælde, at få supplerende tilskud i forhold til den støtte, der kan medtages fra Danmark, hvis der er øgede udgifter i forbindelse med et ophold i udlandet.

Ansøgning

For alle sektorområder og aktiviteter - med undtagelse af Key Action 1 mobilitet for videregående uddannelser, gælder, at ansøgerorganisation på de ordinære ansøgningstidspunkter skal oplyse, om personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse forventes at deltage i projektet. Ansøger skal angive skønnet beløb for forventede ekstraudgifter samt dokumentation for deltagernes behov.

Hvis ansøgerorganisationen ikke kan oplyse om antallet af deltagere på ansøgningstidspunktet, har tilskudsmodtager mulighed for - inden for kontraktperioden og inden for den bevilgede budgetramme -  at omfordele midler til deltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Særligt for Videregående uddannelser

De videregående uddannelsesinstitutioner kan løbende indsende ansøgning om tilskud på vegne af studerende og personale med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der deltager i mobilitetsaktiviteter (Key Action 1) under Erasmus+. Der anvendes særligt ansøgningsskema herfor. 

Kontakt

Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: jera@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. november 2021

Afsendere