Gå til indhold

Aarhus Tech benytter europæisk skolenetværk til at give elever meritgivende moduler i fem lande

Aarhus Tech har som mål, at alle skolens elever skal deltage i internationale aktiviteter i løbet af deres uddannelse. Gennem et formaliseret netværkssamarbejde med 15 andre erhvervsskoler i Europa udvikler skolen meritgivende engelsksprogede undervisningsmoduler af høj kvalitet.

Arbejdsmarkedet for faglærte bliver i stigende grad globalt. Danske og europæiske virksomheder efterspørger faglærte, der ud over deres høje faglighed som fx industritekniker, elektriker eller kok også har sproglige og kulturelle kompetencer, der gør dem i stand til at arbejde på tværs af landegrænser. Det er baggrunden for, at den østjyske erhvervsskole Aarhus Tech i 2014 begyndte at samarbejde med erhvervsskoler i fem andre europæiske lande om at udvikle to-tre uger lange meritgivende, engelsksprogede moduler af høj kvalitet. I dag består skolenetværket af i alt 16 erhvervsskoler, som udveksler elever på kryds og tværs efter en model, som skolerne har udviklet i fællesskab. 

kilde.jpgSkolenetværket, som hedder Engineering Mobility In Europe (EMEU) er blevet udviklet i et Erasmus+ strategisk partnerskabsprojekt og udgør nu en stabil og effektiv ramme for, at Aarhus Tech kan sende skolens elever på kurser hos sine europæiske partnerskoler. Det fortæller Flemming Olesen, der er international koordinator på Aarhus Tech. 

Erhvervsuddannelser er også internationale

”Netværket gør det muligt for os at tilbyde eleverne på flere af vores uddannelser at tage meritgivende, engelsksprogede kurser på en af vores partnerskoler i Finland, Tyskland, Holland, Spanien eller Storbritannien. Hvis eleven vælger at blive på skolen herhjemme, kan han eller hun i stedet opleve at blive undervist på engelsk sammen med udvekslingselever fra de andre europæiske lande,” siger Flemming Olesen. 

Langt fra alle unge, der står for at skulle vælge uddannelse, er klar over, at de kan få internationale erfaringer som en del af en erhvervsuddannelse. De tror ofte, at skole- eller praktikophold i udlandet er forbeholdt studerende på videregående uddannelser, fortæller Flemming Olesen. Den antagelse vil Aarhus Tech gerne ændre.

”Det er i høj grad med til at gøre erhvervsuddannelserne attraktive, at de åbner nogle fantastiske muligheder for at få internationale erfaringer. Vi skal blive bedre til at fortælle potentielle elever om de muligheder. Jo tidligere, eleverne får erfaringerne, des bedre vil de være stillet på det globale arbejdsmarked,” siger Flemming Olesen. 

Aarhus Tech

Skolen har som mål, at det internationale skal være et gennemgående tema i alle skolens uddannelser, og at mindst syv procent af eleverne skal rejse ud på mobilitetsophold. I øjeblikket er det uddannelserne til it-supporter, datatekniker, maler, industritekniker, smed, struktør, murer, tømrer, elektriker og kok, der er aktive i det europæiske skolenetværk og tilbyder internationale moduler. Og det er meningen, at flere uddannelser skal med.

De internationale moduler er udviklet af Aarhus Techs undervisere i samarbejde med deres fagfæller på de 15 andre europæiske erhvervsskoler efter et ’noget for noget’-princip: Når skolen tilbyder mindst to internationale moduler til udenlandske elever inden for hver af de deltagende uddannelser, får skolen samtidig mulighed for at sende sine elever ud på skoleophold hos partnerinstitutionerne i Europa.

Meritsystem giver sikkerhed

Det velfungerende samarbejde i EMEU-netværket betyder, at kvaliteten i modulerne bliver tilstrækkelig høj, fortæller Flemming Olesen. 

”Læringsmålene er klart defineret i beskrivelserne af de enkelte moduler. På den måde kan vi sikre os, at vores elever når læringsmålene, uanset om de tager modulet hos os i Danmark eller et tilsvarende modul på en skolen for eksempel i Holland,” siger Flemming Olesen. 

Skolenetværket benytter sig systematisk af det såkaldte ECVET, som er et europæisk meritoverførselssystem inden for de erhvervsrettede uddannelser. Det betyder, at alle skolerne i netværket kan udbyde moduler, hvor eleverne på forhånd er garanteret, at de får fuld merit for modulet. På den måde undgår eleverne at forlænge deres uddannelse, når de rejser ud. Samtidig får eleverne dækket udgifterne til deres rejse og ophold gennem Erasmus+.

Europæisk samarbejde giver bedre læring

Da både danske og udenlandske arbejdsgivere i stigende grad efterspørger arbejdskraft med sproglige og interkulturelle kompetencer, øger det i sig selv kvaliteten af uddannelsen til for eksempel murer eller smed, at eleverne kan tage moduler i udlandet og hente disse kompetencer med hjem, fortæller Flemming Olesen. Men kvaliteten af undervisningen på Aarhus Tech kan også blive løftet på en mere indirekte måde. 

”I og med at vores lærere udvikler og beskriver læringsmålene for de internationale moduler i tæt samarbejde med deres europæiske kolleger på partnerskolerne, bliver de selv mere bevidste omkring læringsmålene og får – tror vi – lettere ved at formidle målene til eleverne,” siger Flemming Olesen. 

TECH-09234.jpg

Når eleverne rejser ud, får de selv et internationalt ’røntgenblik’ på deres uddannelse, og også dét kan være med til styrke deres læring, fortæller han. På Aarhus Tech starter forberedelsen af et skoleophold i et andet europæisk land helst i god tid og med, at eleven i en opgave og på engelsk formulerer, hvad hans eller hendes uddannelse rummer, og hvordan den er opbygget. 

”I europæisk sammenhæng skiller de danske erhvervsuddannelser sig ud. Hvor danske elever har en mester, er de andre europæiske erhvervsuddannelser generelt mere skolebaserede og har kortere og hyppigere praktikperioder i forskellige virksomheder. Vi vil gerne forberede eleverne på at kunne fortælle om deres uddannelse, inden de sidder på et hold med nye klassekammerater med flere forskellige nationaliteter,” siger Flemming Olesen. 

De danske elever, der vælger at blive hjemme på skolen i Aarhus, bliver ikke snydt for et internationalt perspektiv. Når eleverne tager de skoleperioder, som indeholder et af de engelsksprogede moduler, møder de typisk mellem to og fire europæiske udvekslingselever, der – mens de på besøg hos Aarhus Tech – får plads på et almindeligt hold i tre uger. Undervisningen foregår nu på engelsk, og nogle af de danske elever får til opgave at byde deres udenlandske holdkammerater velkommen og hjælpe dem til rette i gruppen. 

Deltagere i EMEU-skolenetværket

er foruden Aarhus Tech i Danmark tre erhvervsskoler i Finland, tre erhvervsskoler i Tyskland, to erhvervsskoler i Holland, fem erhvervsskoler i Spanien og to erhvervsskoler i Storbritannien.

Om Aarhus Techs seneste mobilitetsprojekt

I sit seneste Erasmus+ projekt fra 2018, som løber frem til og med juni 2020, sender Aarhus Tech 55 elever og 22 medarbejdere på Erasmus+ ophold. Elever på grund- og hovedforløbet på uddannelserne til it-supporter, datatekniker, maler, industritekniker, smed, struktør, murer, tømrer, elektriker og kok rejser ud på et to-tre uger langt skoleophold på en erhvervsskole i Finland, Tyskland, Holland, Spanien eller Storbritannien. Elever på grundforløb 2 på it-supporter- og datateknikeruddannelsen kommer på et to-ugers skoleforløb hos en skotsk partnerskole.

Lærere, vejledere og administrativt ansatte kommer også på mobilitet, for eksempel jobshadowing, hvor en lærer deltager i undervisningen på et modul hos en europæisk partnerinstitution, eller hvor læreren sammen med partnerinstitutionens lærere arbejder med kvalitetssikring af elevernes internationale mobilitet.

Projektet har modtaget 172.719 euro i tilskud fra Erasmus+. 

Kontakt

Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: lmb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. juli 2020

Afsendere