Gå til indhold

DiscoverEU Inclusion

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.

Interrailbilletter til unge med ’færre muligheder’

Organisationer og uformelle grupper, der arbejder med unge med ’færre muligheder’, kan søge om interrailbilletter til disse unge. Der kan søges om interrailbilletter til både enkeltindivider og grupper på op til fem unge. Derudover kan der søges om tilskud til, at en eller flere voksne kan tage med de unge, hvis det er nødvendigt for, at rejsen kan gennemføres.

DiscoverEU_Gribverden_22.jpg

Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til?

DiscoverEU Inclusion er en del af Erasmus+ og giver mulighed for, at 18-årige med ’færre muligheder’ kan søge om at tage på interrail. 

Et DiscoverEU Inclusion-projekt består af fire faser, nemlig planlægning af projektet, praktisk forberedelse, implementering (selve rejsen) og opfølgning. De deltagende organisationer og de unge rejsende skal deltage aktivt i alle faser. 

DiscoverEU Inclusion adskiller sig fra det generelle DiscoverEU (uden inclusion) ved at DiscoverEU Inclusion henvender sig specifikt til unge med ’færre muligheder’. Siden her på ufm.dk omhandler udelukkende DiscoverEU Inclusion. Vil du i stedet læse mere om det generelle DiscoverEU, skal du hente information på Den Europæiske Ungdomsportal

Hvilke typer af tilskud uddeles? 

Alle deltagere, både unge og eventuelle voksne ledsagere, vil modtage en interrailbillet, der dækker 7 dages rejse i en periode på 30 dage. For deltagere fra Grønland, kan der også søges om flybilletter til at nå en togstation på det kontinentale Europa.

I tillæg til disse billetter vil organisationen modtage et administrationstilskud (organisational support) på 125 euro per ungedeltager til organisationens arbejde med at arrangere opholdene, sikre læringsudbyttet og udbrede projektets resultater. Organisationen vil endvidere modtage et tilskud til inklusion (inclusion support) på 125 euro per ungedeltager. Endelig vil organisationen modtage et underholdstilskud (individual support) til at dække løbende rejseudgifter under DiscoverEU-rejsen, eksempelvis kost og logi. Dette tilskud beløber sig til 78 euro per unge deltager og eventuelle ledsagende voksne per dag i maks. 21 rejsedage.

Udover disse faste beløb er der mulighed for at få dækket faktiske ekstraomkostninger relateret til deltagere med særlige behov, såfremt disse omkostninger ikke kan dækkes inden for de faste tilskud. Der kan endvidere søges om tilskud til dækning af visarelaterede omkostninger samt til delvis dækning af obligatoriske pladsreservationer på visse togafgange.

Du finder alle tilskudssatser i programguiden for Erasmus+.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

  Hvem kan søge?

  Organisationer, der arbejder med unge med ’færre muligheder’, kan på vegne af sine medlemmer søge om at deltage i DiscoverEU Inclusion. En uformel gruppe bestående af mindst fire unge mellem 18 og 30 år kan også søge. Vi anbefaler altid, at uformelle grupper henvender sig til os, før de sender en ansøgning ind, da der er særlige aspekter, de skal forholde sig til (se kontaktinfo nederst på siden). De unge rejsende skal være præcis 18 år på tidspunktet for DiscoverEU-projektets startdato.

  Unge med ’færre muligheder’ defineres i denne sammenhæng som unge, der har svært ved at deltage i Erasmus+-programmet på ordinære vilkår, eksempelvis på grund af økonomiske, sociale, kulturelle, geografiske eller helbredsmæssige årsager. Den præcise definition kan findes i programguiden for Erasmus+ 2023 under begrebet ’participant with fewer opportunities’ i ’Glossary of terms’. 

  Hvorhen?

  Interrailbilletterne, som man kan søge om via DiscoverEU Inclusion, dækker 33 europæiske lande. 

  Hvor længe?

  Et DiscoverEU Inclusion-projekt kan vare mellem 3 og 24 måneder, inklusiv forberedelse og afrapportering. Selve interrailrejsen må vare mellem 1 og 30 dage.

  Hvor mange penge?

  Der kan søges om interrailbilletter svarende til antal unge rejsende samt til eventuelle ledsagende voksne. Derudover kan der søges om tilskud til ekstra rejseomkostninger, organisatorisk tilskud, tilskud til underhold af de rejsende, inklusionstilskud og tilskud til ekstraordinære omkostninger. 

  Som DiscoverEU-deltager kan man endvidere deltage i meet ups arrangeret af nationale kontorer. Deltagelse i disse er gratis og inkluderer typisk mad og nogle gange overnatning. Man kan først tilmelde sig meet ups når man har modtaget tilskud til at deltage i DiscoverEU.  Deltagelse i meet ups kan således ses som en sidegevinst (med økonomisk fordel) ved at modtage tilskud under DiscoverEU.

  I 2024 er der ca. 150.000 euro til rådighed i Erasmus+ til DiscoverEU inclusion.

  Inspiration til DiscoverEU Inclusion

  DiscoverEU Inclusion er en ny underaktion i Erasmus+, og der findes derfor ikke eksempler på projekter endnu.

  Det generelle DiscoverEU (uden Inclusion), hvor alle 18-årige uanset baggrund kan søge om en interrailbilet, har dog eksisteret i flere år. 

  Som en del af en DiscoverEU interrailtur kan man endvidere deltage i meet ups rundt omkring i Europa. Deltagelse i disse er gratis og inkluderer typisk mad og nogle gange overnatning. 

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig igennem processen her på hjemmesiden.

  Information om arrangementer

  Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

  Kontakt

  Line Katja Mex-Jørgensen
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 84 06
  Email: lkmj@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 26. januar 2024

  Afsendere