Gå til indhold

Administrer et Erasmus+ politikudviklingsprojekt fra 2019

Har din organisation fået tilskud til politikudvikling (KA3) i 2019? Her på siden finder du de dokumenter, som I skal bruge til at administrere projektet.

Bilag til kontrakten       

Din kontrakt henviser til disse fem dokumenter. Det er de regler, du skal følge, når du administrerer Erasmus+ projektet.


Administrative bilag       

De administrative dokumenter hjælper dig, når du afrapporterer dit tilskud i Mobility Tool+


Mobility Tool+       

Mobility Tool+ er systemet til at administrere dit Erasmus+ projekt.

Bilagskontrol

I henhold til anneks III i din kontrakt kan jeres projekt blive udtaget til bilagskontrol efter indsendelse af slutrapport. I skemaet ”bilag til desk check” finder du oplysninger om den dokumentation, som skal indsendes ved en eventuel bilagskontrol af jeres projekt. Samtidig med indsendelse af bilag udfylder du skemaet ”bilag til desk check”. Dermed sikrer du dig, at alle nødvendige bilag bliver indsendt.


Programme Guide       

Alle regler for et Erasmus+ mobilitetsprojekt 2019 for ungdomsorganisationer- og institutioner findes i Programme Guide.


Final report, interim og bilagskontrol

Når dit projekt er slut, skal du skrive en final report (afrapportering). Skemaet til denne er tilgængelig i Mobility Tool+ fra projektets start, så der løbende kan arbejdes på den.

Du har 2 måneder fra projektets slutdato til at indsende afrapporteringen via Mobility Tool+. Husk løbende at opdatere budgettet i Mobility Tool+, da budgettet skal være færdigt, inden afrapporteringen udfyldes, så data fra budgettet kan komme med. Du skal også stille dine resulatater til rådighed for offentligheden samt uploade disse på Erasmus+ Project Results Platform. Afrapporteringen bliver vurderet af det danske NA samt eksterne eksperter, og du vil vil efter endt vurdering modtage evalueringen samt besked om den sidste rateudbetaling.

Et par gode råd

I vejledningen ´Sådan udarbejder du en KA2 afrapportering´ finder du råd og vejledning af din affrapportering.

Interim

Hvis dit projekt varer længere end 2 år, skal du midtvejs i projektforløbet udarbejde en interimrapport. Du vil få besked fra det danske NA, når skabelonen er klar til udfyldelse i Mobility Tool+. Rapporten skal beskrive fremdrift og implementering fra projektets start og frem til tidspunktet for udarbejdelsen af rapporten. Hvis der er blevet anvendt mere end 70 pct. af projektets 1. rateudbetaling (skal fremgår af budgettet i Mobility Tool+), kan du anmode om 2. rate af projektbevillingen ved indsendelsen af interimrapporten. Interimrapporten bliver vurderet af det danske NA, og I vil derefter modtage en kort vurdering af interimrapporten.

Bemærk, at projekter med en varighed under 2 år ikke skal udarbejde en interimrapport. 

Bilagskontrol

I henhold til anneks III i din kontrakt kan jeres projekt blive udtaget til bilagskontrol efter indsendelse af slutrapport. I skemaet ”bilag til desk check” finder du oplysninger om den dokumentation, som skal indsendes ved en eventuel bilagskontrol af jeres projekt. Samtidig med indsendelse af bilag udfylder du skemaet ”bilag til desk check”. Dermed sikrer du dig, at alle nødvendige bilag bliver indsendt.


Formidling af dit projekt       

Formidling af Erasmus+ projektet er en del af administrationen.


Behandling af data og personoplysninger

Europa-Kommissionen stiller forskellige IT-systemer til rådighed, som skal anvendes i forbindelse med administrationen af jeres Erasmus+-tilskud. Alle data, som indtastes i de forskellige IT-systemer, bliver opbevaret i databaser hos Europa-Kommissionen.


Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). Klagen sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (klage@ufm.dk). Du må gerne notere i overskriften/emnefeltet, at klagen vedrører Erasmus+.


Hjælp til administration       

Har du spørgsmål til bilagene, kontakt 

Har du spørgsmål til projektstyring, kontakt

 


 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. april 2022

Afsendere