Gå til indhold

KA171: International udgående og indgående mobilitet støttet af EU's udenrigspolitiske fonde

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.

International udgående og indgående mobilitet støttet af EU's udenrigspolitiske fonde (KA171)

Videregående uddannelsesinstitutioner, der har et Erasmus Charter for Higher Education, kan søge om tilskud til at udveksle studerende eller medarbejdere med institutioner i partnerlande uden for Europa. Det kan være studie- og praktikophold for studerende og nyuddannede eller undervisningsophold og efteruddannelse for medarbejdere.

Mobilitet_KA171_SDU8657.jpg

Hvad er International udgående og indgående mobilitet støttet af EU's udenrigspolitiske fonde (KA171)?

International udgående og indgående mobilitet støttet af EU's udenrigspolitiske fonde (KA171) giver videregående uddannelsesinstitutioner i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet (herefter samlet kaldet programlande) mulighed for at iværksætte mobilitetsaktiviteter med tredjelande, der ikke er associeret med programmet (herefter kaldet partnerlande).

Der kan søges om tilskud til at modtage og sende studerende og nyuddannede inkl. ph.d.-studerende på studie- eller praktikophold, samt til at modtage og sende undervisere og andre medarbejdere på undervisningsophold og efteruddannelsesophold. Der skal indgås en bilateral partnerskabsaftale med insitutionen i partnerlandet.


  Mobilitet med partnerlande gennem KA171

  Der er mulighed for at modtage studerende og ansatte fra partnerlande fra region 1-12 og at sende egne studerende, nyuddannede og ansatte ud. Dog er der ikke mulighed for udgående studiemobilitet under ph.d.-niveau til "ODA"-lande, som modtager udviklingsbistand. Fokus er på indgående studiemobilitet og ud- og indgående mobilitet for ansatte.

  I Erasmus+ programguiden for 2023 findes alle de væsentligste informationer. Læs afsnittet “Mobility projects for higher education students and staff” s. 42-77 (herunder "additional information for mobility projects supported by external policy funds", s. 62-63).  


  Mobilitet til partnerlande gennem KA131

  Der er mulighed for at sende studerende, nyuddannede og ansatte til partnerlande gennem KA131. 

  Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til?

   Der kan ansøges om tilskud til de følgende mobilitetsaktiviteter:

  • Studieophold for studerende (2-12 måneder)
   Studerende fra et partnerland kan komme på studieophold hos en dansk videregående uddannelsesinstitution. Studerende fra en dansk videregående uddannelsesinstitution kan sendes ud på studieophold hos en videregående uddannelsesinstitution i et partnerland. Bemærk, at det til en del lavindkomstlande ("ODA-lande") ikke er muligt at sende studerende under ph.d.-niveau, se nedenfor.
  • Praktikophold for studerende (2-12 måneder)
   Studerende og nyuddannede kan komme i praktik ved en organisation i et partnerland. Studerende fra et partnerland kan komme i praktik ved en organisation i Danmark. Bemærk, at det til en del lavindkomstlande ("ODA-lande") ikke er muligt at sende studerende under ph.d.-niveau, se nedenfor. Definitionen af  organisationstyper findes i programguiden for Erasmus+ (se ”Eligible participating organisations”). 
  • Studie- og/eller praktikophold for ph.d.-studerende (5-30 dage eller 2-12 måneder)
   Ph.d.-studerende fra en dansk videregående uddannelsesinstitution kan sendes ud på studieophold hos en videregående uddannelsesinstitution i et partnerland. Ph.d.-studerende fra et partnerland kan komme på studieophold hos en dansk videregående uddannelsesinstitution.
  • Undervisningsophold for undervisere: (5 dage-2 måneder)
   En videregående uddannelsesinstitution i Danmark kan sende undervisere på undervisningsophold ved en videregående uddannelsesinstitution i et partnerland eller modtage undervisere fra partnerlandet. 
  • Efteruddannelsesophold for ansatte (5 dage-2 måneder)
   En videregående uddannelsesinstitution i Danmark kan sende undervisere og andre ansatte på efteruddannelsesophold ved en videregående uddannelsesinstitution i et partnerland eller modtage undervisere og andre ansatte fra partnerlandet. Listen over organisationstyper findes i programguiden for Erasmus+ (se afsnittet ”Specific Eligibility Criteria for Staff Mobility”). Tilskud til efteruddannelsesophold kan ikke bruges på konferencer.


  Mulighed for at indgå aftaler om virtuel mobilitet

  Virtuel mobilitet er en del af det nye Erasmus+-program, men på nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt for videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet at indgå aftaler om virtuel mobilitet pga. manglende lovhjemmel i Danmark.

  De videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet kan på grund af et andet lovgrundlag derimod godt indgå aftaler om virtuel mobilitet (dvs. Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Kunstakademi, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium).

  Hvilke typer af tilskud uddeles?

  Uanset aktivitet vil enhver mobilitetsdeltager (studerende eller medarbejder) modtage et rejsetilskud (travel grant) og et opholdstilskud (individual support). Rejsetilskuddet er afhængigt af rejsens længde i fugleflugt. Hvis du rejser grønt, f.eks. med tog eller bus, forhøjes dit rejsetilskud. Opholdstilskuddet er afhængigt af, hvilket land du rejser til.

  I tillæg til rejse- og opholdstilskuddene vil institutionen modtage et administrationstilskud pr. deltager (organisational support) til institutionens arbejde med at arrangere opholdene, sikre læringsudbyttet og til udbredelsen af projektets resultater.

  Til medarbejdere, der tager på ophold i udlandet, findes der også et tilskud til dækning af rejse og ophold.


  Mulighed for tilskud til øget inklusion i Erasmus+

  I indeværende programperiode for Erasmus+ (2021-2027) er øget inklusion og mangfoldighed en klar målsætning. Programmet skal være mere tilgængeligt for såvel nye ansøgerorganisationer som for personer med færre muligheder for deltagelse. Målet er at skabe ligeværdige muligheder for deltagelse i programmet for alle, der ønsker at deltage, uanset hvilke barrierer man måtte stå over for.

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

  Hvem kan søge?

  Videregående uddannelsesinstitutioner søger om tilskud på vegne af et antal studerende og/eller medarbejdere i eget land og i partnerlandet.
  Videregående uddannelsesinstitutioner, der ikke har underskrevet Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), skal igennem en godkendelsesproces, før de kan søge om tilskud under Erasmus+.

  Der skal indgås en partnerskabsaftale (inter-institutional agreement) mellem institutioner i program- og partnerlande, der baseres på charterprincipperne. Aftaleskabeloner gøres tilgængelige på siden "administrer dit tilskud". Efter ansøgningsrunden oprettes der en side med de relevante dokumenter for projekter, der er bevilget i 2022.


  Konsortieansøgning

  Et nationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner og andre organisationer kan også blive certificeret til at søge tilskuddet. Konsortier består af tre eller flere organisationer fra samme programland. Heraf skal de to være universiteter eller videregående uddannelsesinstitutioner, der har underskrevet et Erasmus Charter. Konsortiet skal søge og opnå et Mobility Consortium Certificate. Man kan søge certificering samtidigt med en ansøgning om tilskud. Læs mere om certificering af konsortier her:

  Hvorhen?

  De fleste lande uden for EU (region 1-12). Der har hidtil især været gode muligheder for at få støtte til mobilitet til lande i EU’s østlige og sydlige naboregioner, herunder Balkan. Der kan ikke søges om tilskud til Færøerne, Schweiz, Storbritannien, Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten.

  I Erasmus+ Programguiden findes en oversigt over programlande og partnerlande under Eligible Countries. Bemærk, at opdelingen i regioner er ændret i den nye programperiode.

  Der er ikke mulighed for udgående studiemobilitet under ph.d.-niveau til "ODA"-lande, som modtager udviklingsbistand. Se link til listen nedenfor.

  Der kan også være specifikke undtagelser for institutioner eller områder, der er underlagt EU-sanktioner, f.eks. på Krim, i Israel og i Iran.


  Lande der kan samarbejdes med

  Western Balkans (Region 1)
  Albania; Bosnia and Herzegovina; Kosovo ; Montenegro

  Neighbourhood East (Region 2)
  Armenia; Azerbaijan; Belarus; Georgia; Moldova; Territory of Ukraine as recognised by international law

  South-Mediterranean countries (Region 3)
  Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Libya; Morocco; Palestine8 ; Syria; Tunisia

  Russian Federation (Region 4)
  Territory of Russia as recognised by international law

  Region 5 Asia
  Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam

  High income countries: Brunei, Hong Kong, Japan, Korea, Macao, Singapore and Taiwan

  Region 6 Central Asia
  Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

  Region 7 Middle East
  Iran, Iraq, Yemen

  High income countries: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates

  Region 8 Pacific
  Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

  High income countries: Australia, New Zealand

  Region 9 Sub-Saharan Africa
  Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo - Democratic Republic of the, Côte d’Ivoire, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Eswatini, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

  Region 10 Latin America
  Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela

  Region 11 Caribbean
  Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent & Grenadines, Suriname and Trinidad & Tobago

  Region 12 US and Canada
  United States of America, Canada

  Se detaljer i listen over Eligible Countries.

  Hvor længe?

  Projekter kan løbe i 24 eller 36 måneder. 36 måneder anbefales.

  Studerende kan sendes og modtages på studie- eller praktikophold (eller en kombination) af 2-12 måneders varighed eller praktikophold af 2-12 måneders varighed. Bemærk, at det fra en række lande kun er muligt at modtage studerende under ph.d.-niveau.

  Medarbejdere kan sendes ud og modtages som gæstelærere eller på efteruddannelse (eller en kombination) i mindst 5 dage (ekskl. rejsetid) og højst 2 måneder.

  Ph.d.-studerende kan sendes og modtages på korte studie- eller praktikophold (eller en kombination) af 5-30 dage eller længere ophold på 2-12 måneder.

  Hvor mange penge?

  Det totale beløb til Erasmus+ Videregående - Mobilitet med partnerlande lande er ca. 179 mio. EUR. Det samlede budget til Danmark i 2023 var ca. 3,5 mio. EUR.

  Bevillingen til den enkelte institution er sammensat af tilskud til

  • At bidrage til deltagernes opholdsudgifter og rejseudgifter
  • Institutionens arbejde med at koordinere og implementere aktiviteterne
  • At fremme at flere deltagere med særlige behov kan inkluderes.

  I Erasmus+ Programguiden findes al information om satser (s. 62-70).


  Særligt om budgettet og fordeling af midler

  Midlerne til er opdelt på en række afgrænsede puljer svarende til bestemte geografiske regioner og baseret på EU’s udenrigspolitiske fokusområder. Der er stor forskel på, hvor stor efterspørgsel der er på midlerne til de forskellige regioner, og dermed også på, hvor mange midler, der kan bevilges. 

  Budgettet er opdelt i separate puljer til forskellige regioner. Se listen over lande under "Hvorhen" ovenfor. 

  Midlerne fordeles til flest mulige projekter efter pointscore (der gives en pointscore pr. region) inden for hver pulje. Bemærk dog, at der kan være andre hensyn, bl.a. er der særlige krav til geografisk balance i fordelingen af midlerne. Det vil sige, at i visse regioner kan f.eks. projekter med særlige lande (typisk lavindkomstlande) blive prioriteret over projekter med f.eks. højindkomstlande ved tildelingen af midler. 

  Se mere i afsnittet om Additional information for mobility projects supported by external policy funds i Erasmus+ Programguiden 2023, s. 62-63).

  I praksis betyder budgetstrukturen, de forskellige puljer og den varierende efterspørgsel, at der er lande, som det er nemmere at få bevillinger til end andre. Der er f.eks. mange midler til Western Balkans, Sub-Saharan Africa, South-Mediterrean, Neighbourhood East og Russia. Der har tidligere år været lav efterspørgsel efter midler til Western Balkans, Neighbourhood East, Central Asia og Middle East. Omvendt er der mindre puljer og/eller har været større efterspørgsel efter midler til Asia, US and Canada, Latin America, Pacific.

  Bemærk, at der i nogle regioner ikke kan bevilges midler til udgående studiemobilitet, men at det er muligt at bruge KA131-midler til udgående mobilitet til alle lande. 

  Danmarks budget til mobilitet med partnerlande i 2023

  Nedenfor ses hvor mange midler der kunne bevilges til danske institutioner ved ansøgningsrunden 2023.

  Western Balkans (Region 1) 19% 666.409 €
  Neighbourhood East (Region 2) 12% 420.890 €
  South-Mediterranean (Region 3) 17% 596.260 €
  Russian Federation (Region 4) 6% 210.445 €
  Asia (Region 5) 9% 315.667 €
  Central Asia (Region 6) 2% 70.148 €
  Middle East (Region 7) 1% 35.074 €
  Pacific (Region 8) 1% 35.074 €
  Sub-Saharan Africa (Region 9) 26% 911.928 €
  Latin America (Region 10) 3% 105.222 €
  Caribbean (Region 11) 1% 35.074 €
  US and Canada (Region 12) 3% 105.222 €

  Tal for 2024 følger snarest

  Hvad er nyt i KA171 i forhold til forgængeren KA107?

  I Erasmus+ programperioden 2021-2027 er der en række ændringer i forbindelse indgående og udgående mobilitet.

  Inden for KA171 er det nyt at:

  • Regionerne, som budgettet er opdelt i, er delvist anderledes end i den tidligere programperiode.
  • Ansøgningsskemaet er blevet forenklet. Der er tre kriterier, hvoraf det ene (Quality of the project design and cooperation arrangements, max. 40 point) besvares for hele projektet, og de to (Relevance of the strategy, max. 40 point, og Impact and dissemination, max. 20 point) besvares pr. region. Hver region skal opnå mindst 60 point, og der skal opnås mindst 50 % af maksimumpointscore pr. kriterium.
  • Midlerne uddeles også pr. region, og ikke som hidtil, pr. land. Dvs. der er større fleksibilitet i budgettet.
  • Der ansøges kun om hhv. studie-/staffmobilitet (dvs. aktivitetstypen specificeres ikke på ansøgningstidspunktet).
  • Institutionen skal estimere antal deltagere med "fewer opportunities".
  • Ph.d.-studerende kan være deltagere, enten på korttidsmobilitet 5-30 dage eller længere tid 2-12 måneder.
  • Institutioner kan vælge at tilbyde stipendier til nyuddannede ("recent graduates").
  • Minimumsvarigheden for studiemobilitet er nu 2 måneder (før 3 måneder).
  • Budgetsatserne er delvist ændret, bl.a. er satsen for Organisational Support hævet til 500 EUR, og der er mulighed for tilskud til at understøtte deltagere med særlige behov (til deltagere og til institutionen), og deltagere, som vælger grønne transportformer.
  • Online Linguistic Support (OLS) indføres i KA171. 

  Virtuel mobilitet er en del af det nye Erasmus+-program, men på nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt for videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet at indgå aftaler om virtuel mobilitet pga. manglende lovhjemmel i Danmark.

  De videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet kan på grund af et andet lovgrundlag derimod godt indgå aftaler om virtuel mobilitet (dvs. Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Kunstakademi, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium).

  Det er også nyt, at en del af bevillingen til mobilitet igennem KA131 kan bruges til partnerlande.

  Inspiration til international mobilitet 

  Få information om og inspiration til den internationale dimension af Erasmus+, hvor videregående uddannelsesinstitutioner kan samarbejde med lande uden for Europa. 

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

   Information om arrangementer

   Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

   Kontakt

   Rune Wulff Christensen
   Specialkonsulent
   Tlf.: +45 72 31 88 68
   Email: rwc@ufm.dk

   Handlinger tilknyttet webside

   Senest opdateret 11. april 2024

   Afsendere