Søg om tilskud til undervisning i dansk

Sendelektorer og øvrige lektorer, som er ansat ved udenlandske universiteter, hvor der undervises i dansk, kan søge om tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelse til aktiviteter, der understøtter danskundervisningen
Kontakt
Charlotte Helene Rasmussen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 83 44
Email: cher@ufm.dk

Ny uddannelsesdatabase

 
Hvad kan du søge tilskud til?

 

Tilskudspuljer Ansøgningsfrist 2020
Undervisningsmaterialer (bøger, film, mv.) 15. januar kl. 12.00 CET
1. september kl. 12.00 CET
Forfatterbesøg Løbende
Besøg af eksterne undervisere Løbende
Ekskursioner og studieture 15. januar kl. 12.00 CET
Deltagelse i konferencer og kurser 15. januar kl. 12.00 CET 
4. juni kl. 12.00 CET
Afholdelse af konferencer og seminarer 4. juni kl. 12.00 CET
4. december kl. 12.00 CET
Løbende

Ansøgningskriterier

Læs mere om ansøgningsbetingelserne for tilskudspuljerne her:

Sådan søger du

Ansøgninger indsendes via ministeriets ansøgningsportal e-grant. Først skal du oprette dig som bruger og vælge tilskudspulje.

Tilskudspuljerne åbner i e-grant ca. to måneder før ansøgningsfristen. Før da er det ikke muligt at oprette og indsende en ansøgning.

Der er op til én måneds sagsbehandlingstid efter ansøgningsfristens udløb.

Skabeloner

Når du skal afrapportere

Afrapporteringer skal indsendes via e-grant. Din afrapportering skal vedlægges blanketter (i pdf) for refusion af udgifter afholdt i forbindelse med din ansøgning.

Hjælp til e-grant

Support til e-grant: support.e-grant@ufm.dk eller (+45) 3392 9190 på hverdage mellem 9-12.
Her kan du finde generelle spørgsmål og svar vedrørende e-grant

Senest opdateret 29. maj 2020