Gå til indhold

Søg tilskud til ophold i USA via DK-USA-programmet

Retningslinjer for tilskud gennem DK-USA-programmet og tilhørende ansøgningsskema har i 2023 været forsinket pga. sent vedtaget finanslov. Men begge dele ligger nu klar. Tilskudssatserne er sat op, og der gives som noget nyt nu også tilskud til deltagergebyr til Community College-konferencer.
DK-USA-programmet
Arkivfoto: Central Piedmont Community College i North Carolina


DK-USA programmet, der udspringer af en samarbejdsaftale mellem den danske og den amerikanske undervisningsminister fra år 2000, har til formål at understøtte tværatlantisk samarbejde inden for erhvervsrettet uddannelse.

Programmet yder i 2023 tilskud til følgende projektaktiviteter

 1. Studieophold på 'Community Colleges' og oplæringsophold i virksomheder (herunder
  kombinerede ophold) for elever i erhvervsuddannelse.
 2. Ophold for lærere, ledere samt bestyrelses- og udvalgsmedlemmer tilknyttet erhvervsskolerne, herunder:

  - Gæstelærerophold og jobshadowing.

  - Ophold med henblik på at finde pladser til virksomhedsoplæring eller igangsætte samarbejde i øvrigt.

  - Ophold med henblik på deltagelse i community college-konferencer.

  - Ophold som medfølgende lærer ifm. elevophold.

  - Uddannelsesophold i amerikanske virksomheder.

  - Ophold med henblik på erfaringsudveksling om skoleledelse..

  - Ophold som led i udviklingsarbejde.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen