Gå til indhold

Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps giver internationalt udsyn

Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps styrker internationale kompetencer og personlige færdigheder, men fremmer også det internationale miljø på involverede uddannelsesinstitutioner og i organisationer. Det viser to nye nationale rapporter om EU-programmerne og deres effekter.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fået udarbejdet en midtvejsevaluering af de to EU-programmer Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps i Danmark. Evalueringerne er bestilt af Europa-Kommissionen og giver midt i den aktuelle programperiode (2021-2027) et indblik i programmernes resultater, udfordringer og anbefalinger for fremtiden.

Midtvejsevaluering af Erasmus+

De seneste tre år er tusindvis af elever, unge, studerende, undervisere og medarbejdere rejst ud på studie-, praktik- og uddannelsesophold i Europa med støtte fra EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Og danske uddannelsesinstitutioner og organisationer har fået tilskud til internationale samarbejdsprojekter med institutioner og virksomheder i andre lande for at styrke og udvikle uddannelser og læring. Mere end 54.000 danskere har siden 2021 deltaget i Erasmus+.

Det overordnede mål med EU-programmet Erasmus+ er at styrke både formel, ikke-formel og uformel læring og uddannelse. Det skal bidrage til at sikre de nødvendige kompetencer på det europæiske arbejdsmarked og fremme europæiske værdier.

Overordnet set viser den aktuelle midtvejsevaluering, at programmet i Danmark er med til at styrke udviklingen af deltagernes personlige kompetencer og det internationale miljø på involverede institutioner og i organisationer. Eksempelvis oplever 9 ud af 10 deltagere, at deltagelse i Erasmus+ har styrket deres internationale kompetencer.

The pupils also get to strengthen their employability and 21st century skills
Erasmus+ projects have an outcome on a professional development level. And the projects provide at lot on a personal level in relation to seeing one's own practice in a larger perspective

Evalueringen fremhæver også udfordringer med eksempelvis Kommissionens IT-systemer og med at fremme den grønne dagsorden ved at ændre rejseadfærd i retning af grønnere transport.

Læs mere i midtvejsevalueringen (på engelsk), der er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen:

Midtvejsevaluering af Det Europæiske Solidaritetskorps

Formålet med Det Europæiske Solidaritetskorps er at skabe muligheder for unge mellem 18 og 30 år til at deltage i frivillige aktiviteter og projekter, der bidrager til samfundets udvikling og solidaritet på tværs af Europa. Programmet sigter mod at fremme social integration, solidaritet og samarbejde blandt europæiske unge, samtidig med at det styrker deres personlige og faglige udvikling.

Den nye midtvejsevaluering viser, at programmet har haft en positiv indflydelse på både deltagere, organisationer og lokalsamfund. Især har det bidraget til personlig og professionel udvikling for deltagerne, styrket ansattes færdigheder i de involverede organisationer, og de konkrete projekter har vist sig at have en positiv indflydelse på lokalsamfund ved at styrke kapaciteten til at håndtere samfundsmæssige udfordringer. Evalueringen anbefaler blandt andet en forenkling af administrative processer for at gøre programmet mere tilgængeligt og attraktivt for unge.

Participation in the programme opens the door for young Danes to build and collaborate with young people from other European countries
It deepened my desire and ability to participate in democracy

Læs mere i midtvejsevalueringen (på engelsk), som er udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen:Vil du vide mere?

Læs om EU-programmerne og muligheder for tilskud til international mobilitet og internationalt samarbejde med fokus på læring og uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: