Gå til indhold

Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer, december 2014

Du kan nu søge om tilskud fra Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus. Læs om to uddannelseseksperters holdning til internationale uddannelsesophold og hent nye publikationer og pjecer om europæisk uddannelsessamarbejde. Årets sidste nyhedsbrev er landet. God læselyst og god jul.

Et uddophold er en konkurrencefordel

Eksperter i uddannelse:
Et uddannelsesophold er en konkurrencefordel

Et ophold i udlandet er en forudsætning for at klare sig på arbejdsmarkedet i dag, men de nye kompetencer skal også sættes i spil herhjemme. Det var holdningen fra to uddannelseseksperter på en konference om internationalisering og kvalitet i uddannelserne.

Den internationale dimension i Erasmus+

Fra 2015 kan videregående uddannelsesinstitutioner søge om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter med partnerlande uden for de europæiske programlande.

Nordplus tilskud

Søg tilskud til uddannelsesprojekter med nordiske samarbejdspartnere

Uddannelsesinstitutioner og organisationer har nu mulighed for at søge om tilskud til udveksling, netværk og projektsamarbejde med nordiske og baltiske aktører inden for uddannelsesområdet. Uddannelsesprogrammet Nordplus har afsat 9,3 millioner euro til uddannelsesprojekter i 2015. Deadline for ansøgning om tilskud er den 2. marts 2015.

Projekteksempel Erasmus Mundus

Aarhus er centrum for en bedre verdenspresse

Studerende på den internationale kandidatuddannelse i journalistik 'Erasmus Mundus Masters Journalism' får tværnationale synsvinkler på journalistik, medier og globalisering. Uddannelsen foregår nemlig som et samarbejde mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Universitet og syv andre uddannelsesinstitutioner i tre verdensdele.

24 europæiske unge indtog Anholt - og deres eget liv

Hvad kan teenagere, der er droppet ud af skolen, lære i løbet af 14 dage på en dansk ø? Meget! Det viser Anholt-projektet, der har afprøvet pædagogiske metoder til uformel læring på tværs af seks lande med tilskud fra Aktive Unge.

Piu overrækkelse

Dansk møbelsnedker i Japan vinder pris for praktikfortælling

Asta Mogensen har været i praktik i Japan som led i uddannelsen til møbelsnedker. Opholdet har ikke kun givet hende ny viden om bearbejdning af træ. Hendes personlige fortælling om praktikken har også indbragt hende førstepræmien i årets konkurrence om historier fra internationale praktikophold.

Inspiration fra udlandet i det europæiske nyhedsbrev for vejledere

Nyhedsbrevet ’Insight’ fortæller om en ny svensk rapport, der beskriver frafald på de gymnasiale uddannelser og bringer forslag til forebyggelse. Læs også om, hvordan mobilitet blandt studerende fordeler sig skævt i Europa, og hvilke faktorer der spiller ind, når studerende skal beslutte, om de vil på udveksling i udlandet.

Informationsmøder

Informationsmøde om Erasmus+: Ungdom

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til informationsmøde om mulighederne for tilskud i Erasmus+: Ungdom. Mødet finder sted den 13. januar 2015 i København og den 15. januar 2015 i Aarhus.

Informationsmøde om tilskud til strategiske partnerskaber for videregående uddannelser og erhvervsuddannelser

Hør om mulighederne for tilskud til europæiske partnerskaber inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse og bliv klogere på, hvordan den gode ansøgning bygges op til Erasmus+: Strategiske Partnerskaber, Knowledge Alliances og Sector Skills Alliances. Arrangementet finder sted den 9. januar 2015 i København.

Nye publikationer

Nye publikationer og pjecer

Erasmus+: Staff Mobility

Ny digital publikation om Erasmus+: Staff Mobility. Publikationen giver undervisere og ansatte på de videregående uddannelsesinstitutioner inspiration til undervisnings- og efteruddannelsesophold i udlandet.

Praktik i udlandet for elever (PIU)

Pjece målrettet elever, der overvejer et praktikophold i udlandet.

Information til arbejdsgivere om praktik i udlandet (PIU)

Pjece med information til arbejdsgivere om udstationering af elever og lærlinge i udlandet.

Transfer of Innovation i erhvervsuddannelserne

Hent ny inspiration til samarbejdsprojekter inden for det erhvervsrettede uddannelsesområde i 12 pjecer, der giver forskellige bud på Transfer of Innovation projekter.


Udsyn udsendes næste gang i januar 2015

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til cmv@uds.dk

Fotos: 1: Tuala Hjarnø, 2: Fotolia, 3: Aarhus Journalist- og Mediehøjskole, 4: Lars Møller Bentsen, 5 + 6: Fotolia.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020