Gå til indhold

Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer, marts 2016

Fristen for at deltage i europæiske ungdomsprojekter med tilskud fra Erasmus+ nærmer sig. En ny hjemmeside giver inspiration til, hvordan du fortæller om dine projektresultater, så andre kan få gavn af dem. Og så har Nordplus i år modtaget rekordmange ansøgninger. God fornøjelse med Udsyn.

voksen-002.jpg

Flere nordiske lande vil deltage i uddannelsessamarbejde

I år har uddannelsesinstitutioner i Norden og Baltikum samlet søgt om 29,7 millioner euro i tilskud fra Nordisk Ministerråds Uddannelsesprogram Nordplus. Det er en stigning på 18 procent sammenlignet med 2015.

Frist for tilskud til europæisk uddannelsessamarbejde inden for ungdomsområdet

Arbejder du professionelt med unge, og har du planer om at deltage i europæisk uddannelsessamarbejde i 2016? Fristen for at søge om tilskud er den 26. april 2016 kl. 12.00. 

 

Deltag i nordisk-russisk samarbejde om uddannelse, miljø og klima

Gennem Norden-Rusland programmet kan videregående uddannelsesinstitutioner i de nordiske lande søge om tilskud til at lave samarbejdsprojekter med Rusland om fælles nordisk-russiske udfordringer inden for uddannelse, miljø og klima. Ansøgningsfristen er den 3. maj 2016.

Vær med til at udvikle nye praktikmuligheder i udlandet for elever i erhvervsuddannelser

Europa-Kommissionen indkalder projektforslag, der skal styrke unge lærlinges kompetencer og jobparathed. Ansøgningsfristen er den 15. april 2016 kl. 12.00.

Fortæl om dit Erasmus+ projekt

Lad institutioner på tværs af sektorer og lande få gavn af dit europæiske uddannelsesprojekt. Hent inspiration til, hvordan du formidler dit projekt og projektets resultater på vores hjemmeside og i en ny pjece.

Mød europæiske samarbejdspartnere til projekter inden for dagtilbudsområdet

Kontaktseminar i Polen om early childhood and care fra den 1. til 5. juni 2016. 

Faglige eksperter søges til international konference om skoler og integration

Styrelsen for Videregående Uddannelser søger danske deltagere med faglig viden om sammenhængen mellem integration og skole til at deltage i konference den 23.-24. maj 2016 i Tyskland.

Find samarbejdspartnere til projekter om digitale kompetencer

Kontaktseminar i Estland om digitale kompetencer fra den 11. til 14. september 2016.

 Unge studerende

Følg med på Facebook

Vi holder dig opdateret om ansøgningsfrister, opslag og begivenheder - og deler ud af spændende projekteksempler på vores Facebook-sider.


Udsyn udsendes næste gang i april 2016

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til cmv@uds.dk

Fotos: 1: Mauricio Pavez, 2: Tuala Hjarnø; 3 + 4: Fotolia og 5: Tuala Hjarnø.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024