Gå til indhold

OPU-konkurrencen

Hvert år afholder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en konkurrence, hvor erhvervsskoleelever kan lave en film eller skrive en historie om deres oplevelser og erfaringer fra deres udenlandsophold.

Hvordan deltager man?

Eleven optager og klipper en 3-minutters film eller skriver en historie om oplæringsopholdet i udlandet og indsender det til Uddannelses- og Forskningsstyrelsens OPU-konkurrence. Der er præmier på op til 7.000 kroner til de bedste historier og film.

Konkurrencen udskrives hvert år i foråret og fristen for indsendelse af historier og film er i oktober. I november udnævnes vinderne. 

Hvem kan deltage?

Alle elever, der er eller har været på oplæringsophold i udlandet med støtte fra OPU-ordningen.

Hvad kan man vinde? 

Der uddeles i alt seks præmier:

  • To præmier på hver 7.000 kr. 
  • To præmier på hver 5.000 kr.
  • To præmier på hver 3.000 kr.

Hvilke kriterier bedømmer vi ud fra?

Filmen eller historien skal fortælle noget om:

  • Hvordan hverdagen så ud - både på arbejdspladsen og i fritiden
  • Hvad eleven har fået ud af sit ophold, både fagligt (gerne i detaljer) og personligt
  • Hvad der var anderledes i forhold til at arbejde i Danmark
  • Det land, som opholdet har fundet/finder sted i

Hvis der anvendes musik i filmen, skal det kontrolleres, at musikken ikke er omfattet af regler om ophavsret, dvs. musikken skal være 'Royalty Free'.

Historien må maksimalt fylde 3 A4-sider (6.000 tegn inkl. mellemrum). Der er imidlertid ingen krav til formen: Det kan være dagbogsform, artikelform, et essay eller andet. Der skal vedlægges billeder fra dagligdagen på praktikstedet, som vedhæftes, når historien indsendes

Juryen, der bedømmer de indkomne historier og film, består af repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Danske Erhvervsskoler og -gymnasier (DEG)  

Tidligere vindere

Konkurrencen skal synliggøre, hvad elever kan få ud af et oplæringsophold i udlandet og motivere flere unge til at gøre brug af OPU-ordningen undervejs i deres uddannelse. Her kan du se et udpluk af materialet fra tidligere vindere af konkurrencen. 

Se tidligere vinderfilm

Læs tidligere vinderhistorieKontakt

Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024