Gå til indhold

Nordplus: Søg tilskud til forberedende besøg 2021

Med tilskud til et forberedende besøg kan institutioner og organisationer mødes på tværs af de nordiske og baltiske lande for at planlægge et kommende uddannelsessamarbejde og udarbejde en fælles ansøgning. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2021.

Institutioner og organisationer, der planlægger at igangsætte et nordisk og/eller baltisk uddannelsesprojekt i 2022 eller senere, kan nu søge om tilskud til forberedende besøg inden for Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Nordens Sprog. Et forberedende besøg giver institutionerne mulighed for at mødes for at udveksle projektidéer og forberede en fælles ansøgning til en kommende ansøgningsrunde. 

Ansøgningsfristen for tilskud til forberedende besøg er den 1. oktober 2021 klokken 23:59

 

Nordplus Junior

Institutioner og organisationer, der arbejder med uddannelse og læring i børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser, herunder FGU og STU, kan søge om tilskud til rejse og ophold i forbindelse med forberedende netværksmøde med kommende samarbejdspartnere. Formålet med projekter inden for Nordplus Junior er blandt andet at bringe nye idéer og perspektiver ind i undervisningen i grundskoler og ungdomsuddannelser samt at styrke den pædagogiske udvikling i børnehaver.

Nordplus Voksen

Alle typer af institutioner og organisationer, som arbejder med læring for voksne, kan søge om tilskud til rejse og ophold i forbindelse med forberedende netværksmøde med kommende samarbejdspartnere. Projekter i Nordplus Voksen kan eksempelvis have som mål at styrke voksenlæring gennem udlandsophold i et andet nordisk og/eller baltisk land. Institutioner og organisationer kan også søge om tilskud til projektsamarbejde på tværs af lande med henblik på udveksling af viden og erfaring inden for et fælles tema eller med henblik på udvikling af et fælles produkt, f.eks. undervisningsmateriale.

Nordplus Nordens Sprog

Nordplus Nordens Sprog giver støtte til etablering af netværk med aktører på sprogområdet eller forskellige projektsamarbejder inden for sprogområdet. Målet med Nordplus Nordens Sprog er dels at støtte aktiviteter, som styrker børn og unges sprogforståelse i nordiske sprog, dels at udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.

Det med småt

En forudsætning for at få tilskud til forberedende besøg er, at minimum to skoler/institutioner fra minimum to forskellige nordiske og/eller baltiske lande deltager i ansøgningen om det forberedende besøg. Et forberedende besøg kan maksimalt vare fem dage, inklusiv rejse. Tilskuddet udmåles på baggrund af faste satser, og der skal ikke medsendes et budget.

Indsend ansøgningen elektronisk

Ansøgninger skal indsendes elektronisk via Nordplus' online ansøgningssystem Espresso. Ansøgningsskema vil være tilgængeligt på Nordplusonline.org.

Webinarer om forberedende besøg

Hvis du vil vide mere om forberedende besøg, er du velkommen til at tilmelde dig vores webinar, som finder sted den 27. august klokken 13:00-14:00.

Vi afholder også fælles nordisk/baltisk webinar på engelsk den 30. august klokken 14:00-15:00 om forberedende besøg.

Kontakt

Malene Birgitte Sejberg Rickmann
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 27
Email: mbsr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. december 2021