Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til forberedende aktiviteter under Nordplus-programmet

Med et Nordplus-tilskud til forberedende aktiviteter kan institutioner og organisationer mødes på tværs af de nordiske og baltiske lande for at skabe kontakt og planlægge et kommende uddannelsessamarbejde. Ansøgningsrunden åbner den 25. august og har ansøgningsfrist den 2. oktober.

Nordplus_692x295.jpg

Institutioner og organisationer, der planlægger at igangsætte et nordisk og/eller baltisk uddannelsessamarbejde i 2024 eller senere, kan søge om tilskud til forberedende besøg inden for Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Nordens Sprog.

Et forberedende besøg giver institutionerne mulighed for at mødes, udveksle projektidéer og forberede en fælles ansøgning til en kommende ansøgningsrunde. 

Nordplus Junior introducerer desuden studiebesøg som ny aktivitet. Formålet med studiebesøg er at give ansatte i dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser, skoleforvaltninger og andre relevante aktører mulighed for at mødes på tværs af lande og udveksle viden og erfaringer.

Ansøgningsfristen for tilskud til forberedende besøg og studiebesøg er den 2. oktober 2023 klokken 23:59 CET

Den 1. september og den 7. september 2023 fra kl. 14:00 til 15:00 afholder vi et webinar, hvor du kan høre om dine muligheder i ansøgningsrunden for forberedende besøg samt studiebesøg. 


Nordplus Junior

Institutioner og organisationer, der arbejder med uddannelse og læring i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser, herunder FGU og STU, kan søge om tilskud til rejse og ophold i forbindelse med forberedende besøg og studiebesøg. Formålet med projekter inden for Nordplus Junior er blandt andet at bringe nye idéer og perspektiver ind i undervisningen i grundskoler og ungdomsuddannelser samt at styrke den pædagogiske udvikling i dagtilbud.

Nordplus Voksen

Alle typer af institutioner og organisationer, der arbejder med læring for voksne, kan søge om tilskud til rejse og ophold til et forberedende møde med kommende samarbejdspartnere. Projekter i Nordplus Voksen kan eksempelvis have som mål at styrke voksenlæring gennem udlandsophold i et andet nordisk og/eller baltisk land. Institutioner og organisationer kan også søge om tilskud til projektsamarbejde på tværs af lande med henblik på udveksling af viden og erfaring inden for et fælles tema eller med henblik på udvikling af et fælles produkt, f.eks. undervisningsmateriale.

Nordplus Nordens Sprog

Nordplus Nordens sprog giver støtte til etablering af netværk med aktører på sprogområdet eller forskellige projektsamarbejder inden for sprogområdet. Målet med Nordplus Nordens Sprog er dels at støtte aktiviteter, som styrker børns og unges sprogforståelse i nordiske sprog, dels at udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.

Det med småt

Forberedende besøg

Forudsætningen for at søge om tilskud til forberedende besøg gennem Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Nordens Sprog er, at minimum to skoler/institutioner/organisationer fra minimum to forskellige nordiske og/eller baltiske lande deltager i ansøgningen. Selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland er selvstændige programlande i Nordplus. Et forberedende besøg kan maksimalt vare fem dage, inklusive rejse. Tilskuddet til rejse og ophold udmåles på baggrund af faste satser, og der skal ikke medsendes et budget. En af de deltagende organisationer påtager sig rollen som vært og kan ikke opnå tilskud.

Studiebesøg

Forudsætningen for at søge om tilskud til studiebesøg gennem Nordplus Junior er, at minimum to skoler/institutioner/organisationer fra minimum to forskellige nordiske og/eller baltiske lande deltager i ansøgningen. Selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland er selvstændige programlande i Nordplus. Studiebesøget kan omfatte 2-5 rejsende deltagere pr. organisation, og besøget kan maksimalt vare 5 dage, inklusive rejse. Tilskuddet til rejse og ophold udmåles på baggrund af faste satser, og der skal ikke medsendes et budget. En af de deltagende organisationer påtager sig rollen som vært og kan ikke opnå tilskud.

Indsend ansøgningen elektronisk

Ansøgninger skal indsendes elektronisk via Nordplus' online ansøgningssystem Espresso. Ansøgningsskema vil være tilgængeligt på www.nordplusonline.org.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2023