Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Opslag Ny mulighed for at søge om Erasmus-akkreditering

Ny mulighed for at søge om Erasmus-akkreditering

Europa-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger om Erasmus-akkreditering for organisationer inden for voksen-, skole- og erhvervsuddannelsesområdet.

Hvorfor søge om en Erasmus-akkreditering?

Erasmus-akkreditering er et værktøj til organisationer, der ønsker at styrke international udveksling og samarbejde inden for områderne:

 • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
 • Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Akkrediterede Erasmus-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter under det fremtidige Erasmus-program (2021-2027). Akkrediteringen er en mulighed, men ikke et krav for at søge om Erasmus-midler fremadrettet. Hvis en organisation indsender en ansøgning på vegne af flere (konsortium), skal den ansøgende organisation dog være akkrediteret.

At have en Erasmus-akkreditering kan give mange fordele for jeres organisation, som fx:

 • Nem adgang til bevillinger
  Med en Erasmus-akkreditering har I nem adgang til løbende at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter, og I behøver ikke at beskrive detaljerede planer og aktiviteter hver gang.

 • Mulighed for at vokse og udforske
  Erasmus-akkreditering giver jer mulighed for at afprøve nye ting: en ny type aktivitet, en ny partnerorganisation - alt sammen uden at I behøver at skrive endnu en komplet ansøgning.

 • Investering i fremtiden
  Med en nem og løbende adgang til bevillinger kan I fokusere på jeres langsigtede mål og bruge mobilitetsaktiviteter til gradvist at hæve kvaliteten af ​​læring og undervisning i jeres organisation til et nyt niveau.

Hvem kan søge?

Organisationer inden for voksen-, skole- og erhvervsuddannelsesområdet kan ansøge om akkreditering.

Ansøgere kan ansøge om en individuel Erasmus-akkreditering for egen organisation eller om en Erasmus-akkreditering for et konsortium af organisationer. Tidligere erfaring fra Erasmus+ (2014-2020) er ikke påkrævet for at kunne ansøge.

Organisationer, der allerede har et gyldigt Erasmus+ Charter for erhvervsuddannelsesmobilitet, vil typisk kunne overføre deres akkreditering til det fremtidige uddannelsesprogram (2021-2027) ved at indgive en ansøgning via en forenklet ansøgningsprocedure.  

Få mere information, om hvem der er berettiget til at ansøge og under hvilke betingelser, i selve indkaldelsen.

Se hvilke danske organisationer, der er ansøgningsberettigede inden for de enkelte uddannelsesområder.

Hvordan søger man?

Ansøgninger skal indsendes ved hjælp af det officielle elektroniske ansøgningsskema.

Der er ikke flere ansøgningsfrister. Vi forventer at annoncere en ny frist i starten af 2021.

Ansøgningen om Erasmus-akkreditering er fokuseret på at oprette en Erasmus-plan - en plan, der beskriver, hvad jeres organisation ønsker at opnå ved at organisere mobilitetsaktiviteter, og hvordan det skal foregå. Erasmus-planen skal dække mål i mindst to år, men den kan være længere.

Ansøgningsskemaet til Erasmus-akkrediteringer skaber en ramme for jeres Erasmus-plan og indeholder forklaringer i hvert afsnit.

Organisationer, der bliver tildelt akkreditering primo 2021, vil efterfølgende ved ansøgningsrunden i foråret 2021 kunne indsende en ansøgning om tilskud til mobilitet med afsæt i akkrediteringen.

Spørgsmål til ansøgningsprocessen

Har I spørgsmål eller brug for vejledning i ansøgningsprocessen, er I velkomne til at kontakte Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

 • Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser: Alexander Theis Kjærby Andersen, tlf.: 7231 8905, atka@ufm.dk / Niels Martiny, tlf: 72318223,
 • Almen voksenundervisning og folkeoplysning: Niels Martiny, tlf.: 7231 8223, nima@ufm.dk
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse: Lars Møller Bentsen, tlf.: 7231 8926, lmb@ufm.dk

  I kan holde jer opdateret om nyt relateret til Internationale Uddannelsesprogrammer via vores nyhedsbrev og sociale medier.

  Bemærk i øvrigt, at der årligt vil blive indkaldt ansøgninger til akkreditering. Hvis jeres organisation ikke er klar til 2020-runden eller ikke lykkes med den første ansøgning, kan I således ansøge i en fremtidig akkrediteringsrunde. Hvis jeres organisation foretrækker at starte med enkeltstående projekter, kan I ansøge om en akkreditering senere.

  Relevante dokumenter

  Senest opdateret 05. januar 2021