Gå til indhold

SU-reform skal målrette SUen

Reform af SU-systemet og og rammerne for studiegennemførelse skal målrette SUen og fremme en bedre og tidligere færdiggørelse for studerende på de videregående uddannelser. Læs mere om reformen hér.
Kontakt
Mikkel Leihardt
Vicedirektør
Tlf.: +45 72 31 80 15
Email: mle@ufm.dk

Regeringen indgik den 18. april 2013 aftale med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en SU-reform. Et flertal i Folketinget har den 28. juni 2013 vedtaget en ændring af SU-loven og en ændring af love for de videregående uddannelser.

Fakta om SU-reformen

Lovforslagene er vedtaget i Folketinget den 28. juni 2013.

Initiativerne er planlagt til at træde i kraft i løbet af perioden 1. januar 2014 til 2016.

Mere om SU Mere om SU
Aftale om SU-reform Aftale om SU-reform

(Den del af reformen, der vedrører rammerne for studiegennemførelse, omtales ofte som '(studie)fremdriftsreform'.)

Senest opdateret 15. august 2019