Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Efter- og videreuddannelse Analyser om videregående VEU Kortlægning: Aktiviteten på offentligt videregående VEU

Kortlægning: Aktiviteten på offentligt videregående VEU

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har lavet en kortlægning over udbuddet og brug af offentligt videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VVEU)
Kontakt
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk

Kortlægningen ser på videregående VEU (VVEU), der afgrænser sig til Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde. Det drejer sig om aktivitet på akademi-, diplom-, hd- og masteruddannelser, fagspecifikke kurser på UFM’s ressortniveau og enkeltfag fra ordinære videregående uddannelser.

Blandt kortlægningens vigtigste resultater er:

  • Aktiviteten på VVEU er samlet faldet siden 2011/2012 - på akademiuddannelserne er aktiviteten dog steget.
  • På både akademi-, diplom- og masterniveau er ledelsesuddannelserne de mest populære.
  • 56 pct. af deltagerne på VVEU er kvinder, men andelen af mænd har været stigende siden 2009. Ligeledes har gennemsnitsalderen for deltagere været stignede og var i 2018 39 år.
  • En overvægt af deltagerne arbejder i den offentlige sektor. Flest arbejder med offentlig administration, undervisning eller sundhed. Akademi- og HD-uddannelserne har dog en overvægt af deltagere fra den private sektor.
  • Næsten 2/3 af deltagerne på VVEU har en professionsbachelor som højest fuldførte uddannelse. Størstedelen af denne gruppe er lærere, pædagoger eller sygeplejersker.

Kortlægningen er udarbejdet til VEU-arbejdsgruppen, der jf. VEU-trepartsaftalen bl.a. skal rådgive om hurtigere kursusudvikling på videregående VEU og om, hvordan udbydere og arbejdsmarked skaber relevante uddannelsestilbud.

Kortlægningen vil løbende blive opdateret.

Senest opdateret 14. august 2020