Gå til indhold

Særskilte moduler

Særskilte moduler er efter- og videreuddannelsesmoduler udbudt som åben uddannelse uden for eksisterende deltidsuddannelser (f.eks. akademi- diplom- eller masteruddannelser).
Kontakt
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Særskilte moduler kan udbydes på akademi- og diplomniveau med et omfang på enten 5 eller 10 ECTS-point eller på masterniveau med et omfang på mellem 5 og 20 ECTS-point. Muligheden for udbud af særskilte moduler uden for eksisterende uddannelser er etableret på baggrund af et initiativ i trepartsaftalen fra oktober 2017.

Bekendtgørelse om særskilte moduler

Rammerne for bl.a. godkendelsen af, indholdet i og strukturen for de særskilte moduler reguleres af bekendtgørelse om særskilte moduler. Rammerne følger i stort omfang rammerne for moduler i eksisterende akademi-, diplom- og masteruddannelser. Et modul kan dog kun godkendes som særskilt, hvis det af faglige grunde ikke kan oprettes og udbydes under en eksisterende uddannelse.

Det særskilte moduls indhold og mål for læringsudbytte fastsættes i en kursusbeskrivelse med angivelse af modulets fagområde, navn eller benævnelse, uddannelsesniveau, antal undervisningstimer, undervisnings- og arbejdsformer og ECTS-point. Kursusbeskrivelsen skal også indeholde faglige forudsætninger for deltagelse i modulet samt udvælgelseskriterier i tilfælde af, at institutionen ikke vil optage alle ansøgere.

Ansøgningsprocedurer

Institutionerne, der søger om godkendelse af særskilte moduler, skal benytte Uddannelses- og Forskningsministeriets ansøgningsskema ved ansøgning om godkendelse af et nyt særskilt modul.

Senest opdateret 16. september 2020