Gå til indhold

Behovsdrevet udvikling af VVEU til grundskolelærere (UCN act2learn)

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve efteruddannelsesaktiviteter i digital undervisning til lærere i grundskolen med indhold, der er direkte informeret af behov og efterspørgsel fra målgruppen selv ift. læringsindhold, form og deltagelse.
Kontakt
Mikkel Bech Liengaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 01
Email: mbli@ufm.dk
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Projektet vil udvikle og afprøve et fagspecifikt kursus udbudt af Professionshøjskolen UCN, gennem databaseret kortlægning af kompetenceområdet ‘digital undervisning’ gennemført af CompetencySpace. CompetencySpace er en forskningsbaseret og data-drevet tilgang til kortlægning af kompetenceområder, hvor kompetencer nedbrydes og visualiseres som netværksrepræsentationer. Kompetencekortet konstrueres gennem en systematisk afsøgning, bearbejdning og netværksvisualiseringer af relevante dokumenter (forskningsartikler, rapporter og tilsvarende dokumenter). Desuden vægtes relevansen af kompetencekortets indhold på baggrund af samtaler med målgruppen.  Denne fremgangsmåde gør det muligt for målgruppen at prioritere relevansen af kompetencer på et både komplet og visuelt overskueligt grundlag.

Foruden opkvalificering af 20 lærere i Hjørring Kommune inden for digital uddannelse, forventes projektet at øge deltagernes kompetencer inden for digital undervisning, hvilket ultimativt vil komme eleverne til gode gennem et højere læringsudbytte. For aftagerne vil arbejdet med kompetencekort bidrage til en mere nuanceret og detaljeret forståelse af kompetencer, deres indbyrdes relationer og styrkeforholdet mellem forskellige kompetencer. Det vil bidrage til en bedre og mere strategisk indsats inden for opkvalificering i det specifikke kompetenceområde, men vil også informere arbejdet med kompetenceudvikling på andre områder.

Endeligt vil projektets erfaringer kunne inspirere udvikling af andre VVEU-aktiviteter internt på UCN, og tilgangen vil kunne inspirere andre udbydere af VVEU-aktiviteter til at øge og systematisere behovsbestemte udbud på et data-informeret grundlag.

Senest opdateret 11. december 2020