Den tekniske referencegruppe

Her kan du følge med i den tekniske referencegruppes arbejde med udviklingen af den fælles kontoplan

Den tekniske referencegruppe er SIU’s sparringspartner i udviklingen af principper for kontering og fordeling. Den tekniske referencegruppe består af repræsentanter fra hele selvejersektoren, og er derfor afgørende for inddragelse af institutionernes behov og ønsker i udviklingen af den fælles kontoplan. Den tekniske referencegruppe sparrer med SIU i konkrete drøftelser angående:

  • udarbejdelse af af principper for fordeling og kontering
  • tværgående, principielle spørgsmål
  • afklaring af konceptuelle og systemmæssige muligheder og udfordringer

Medlemmer i den tekniske referencegruppe

Koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard

KU

Økonomichef Jannik Søndergård

ITU

Økonomikonsulent Jesper Brun Johnsen

AAA

Økonomichef Torben Buch

UC Syd

Ressourcechef Karin Slumstrup

EAMV

Regnskabschef Linda Hansen

FMS

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou

VIA

Chefkonsulent Christian Tofft-Larsen

MODST

Specialkonsulent Jesper Christensen MODST

Møder i den tekniske referencegruppe

  • Det næste møde i den tekniske referencegruppe afholdes den 16. december 2019

På dette møde drøfter vi den endelige 2020-version af Konterings- og fordelingsvejledningen, herunder samproduktion og fordelingsprincipper.  


4. møde i den tekniske referencegruppe den 22. oktober 2019

På det 4. møde med den tekniske referencegruppe blev centrale emner i den kommende 2020-version af Konterings- og fordelingvejledningen drøftet, da de første institutioner skal overgå til den fælles kontoplan per 1. januar 2020. Der var særligt fokus på samproduktion og anvendelsen af statens kontoplan.


3. møde i den tekniske referencegruppe den 28. august 2019

Det 3. møde med den tekniske referencegruppe tog udgangspukt i inputs og kommentarer indsamlet til version 2.2 af konterings- og fordelingsvejledningen henover sommeren 2019. Især kapitel 2 om statens artskontoplan, 3 om delregnskab og 5 om formålsdimensionen blev drøftet.


2. møde i den tekniske referencegruppe den 18. juni 2019

På dette møde blev der taget hul på mere tekniske spørgsmål i forbindelse med konterings- og fordelingsvejledningen. Gruppen drøftede bl.a. problematikker i forhold til statens kontoplan, steddimensionen og samproduktion.


1. møde i den tekniske referencegruppe den 10. april 2019

Det første møde introducerende karakter. Her drøftede den tekniske referencegruppe det fremadrettede samarbejde vedrørende udvikling og implementering af den fælles kontoplan.

Senest opdateret 13. november 2019