Det stående udvalg

Her kan du finde information om det stående udvalg og finde materiale fra det stående udvalgs møder

Det stående udvalg har til opgave at drøfte udfordringer og løsninger vedrørende implementering af den fælles kontoplan samt at understøtte forankring af den fælles kontoplan på ledelsesniveau. Drøftelserne med det stående udvalg understøtter dermed, at sektorens ønsker og behov høres i det videre arbejde med den fælles kontoplan. Det indebærer derfor, at det stående udvalg som repræsentanter for deres respektive delsektor skal:

  • rådgive om udvikling og implementering af den fælles kontoplan
  • understøtte lokal inddragelse og forankring af projektet på de videregående uddannelsesinstitutioner
  • bistå til orientering om projektets rammer, fremdrift og centrale beslutninger for de videregående uddannelsesinstitutioner på topledelsesniveau

Medlemmer af det stående udvalg

Universitetsdirektør Arnold Boon

AU

Økonomi- og HR-chef Villy Dahl Jensen

KADK

Ressourcedirektør Søren Rotvig Erichsen

KP

Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge

KEA

Økonomichef Elsa Lund Larsen

SIMAC

Kontorchef Pia Løvengren Ravn

MODST

Møder i det stående udvalg

  • Det næste møde i det stående udvalg afholdes den 23. september 2019

På dette møde vil udvalget blive orienteret om status og fremdrift på projektet, herunder særligt arbejdet med konterings- og fordelingsvejledningen i den tekniske referencegruppe


1. møde i det stående udvalg den 11. april  2019

Det første møde med det stående udvalg var af introducerende karakter. Her drøftede udvalget det fremadrettede samarbejde vedrørende udvikling og implementering af den fælles kontoplan.

 

Senest opdateret 13. september 2019