Kvalitetssikring af maritime uddannelser

Se rapporter for de maritime uddannelsesinstitutioner, som er udarbejdet som led i kvalitetssikringen af de maritime uddannelser.
Kontakt
Pernille Trojahn Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 37
Email: petk@ufm.dk

Alle maritime uddannelsesinstitutioner har implementeret et kvalitetssystem i henhold til gældende standard for kvalitetsstyring af de maritime.

Eksaminerede auditorer fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Søfartsstyrelsen fører løbende tilsyn med uddannelsesinstitutionerne via audits. På baggrund af disse audits bliver der udarbejdet auditrapporter og rapporter efter skriftlige tilsyn.

UddannelsesinstitutionSeneste audit/tilsynsrapport/år
SIMAC
MARTEC
Skoleskibet Danmark
Maskinmesterskolen København
Aarhus Maskinmesterskole
Fredericia Maskinmesterskole
Marstal Navigationsskole
Skagen Skipperskole
Svendborg Søfartsskole
Nyborg Søfartsskole
Skoleskibet Georg Stage
Fiskeriskolen Thyborøn
Senest opdateret 02. september 2020