Godkendelse til praktik og tilskud til praktikplads i skibe

Praktisk information til rederier, der søger om godkendelse til praktik og udbetaling af praktikpladstilskud. Ansøgningsfristen for udbetaling af praktikpladstilskud er den 28. februar og 30. september.
Kontakt
Asbjørn Rieneck Albrechtsen
Studentermedhjælper
Tlf.: +45 72 31 78 39
Email: aral@ufm.dk

Rederier, der søger om godkendelse til praktik, skal henvende sig til en uddannelsesinstitution.

Godkendte rederier kan opnå tilskud til praktik i danske skibe jf. Bekendtgørelse om tilskud til praktikplads i skibe.

Som et led i en ny forsøgsordning vil der også kunne ydes tilskud til praktik, der afvikles på danske rederiers skibe under udenlandsk flag jf. § 8, i bekendtgørelsen. Det er et krav, at rederier, der gør brug af denne forsøgsordning, oplyser styrelsen om, hvorfor det ikke er muligt at finde de fornødne praktikpladser på rederiets skibe under dansk flag.

Mønstringer på udenlandske skibe skal markeres med grønt i ansøgningsskemaet, og begrundelse skal fremgå af følgeskrivelse/e-mail til styrelsen.

Ansøgningsfristerne er den 28. februar og 30. september. Ansøgning om tilskud indsendes elektronisk til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte på mail praktikpladstilskud@ufm.dk

Bemærk: Der må ikke sættes styrelsens ansattes e-mail på CC af hensyn til personfølsomme data.

Til ansøgningen benyttes nedenstående skema. Skemaet er beskyttet med en adgangskode, da rederierne som en del af ansøgningen skal fremsende CPR-numre på de studerende, som har været i praktik. Adgangskoden kan fremskaffes ved at ringe til Asbjørn Rieneck Albrechtsen hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Se kontaktinformation i højre side af denne hjemmeside.

 

Senest opdateret 22. januar 2020